Výběrové řízení

varhanní improvizace a doprovod liturgie - ZRUŠENO

Výběrové řízení na místo učitele/učitelky 
VARHANNÍ IMPROVIZACE A DOPROVOD LITURGIE

bylo z důvodu malého počtu uchazečů ZRUŠENO.

V Opavě dne 22. 5. 2023

Mgr. Nikola Sklenářová, PhD., ředitelka školy