Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Talentová zkouška se uskuteční 18. 1. - 19. 1. 2022.
Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2021.

Ředitelka Církevní konzervatoře Německého řádu vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obory a formy vzdělávání:

Obory:

82-45-P/01 Zpěv

82-44-P/01 Hudba

se zaměřením na:

  • Hra na varhany, klavír, cembalo
  • Trojobor církevní hudba, Řízení sboru
  • Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru
  • Hra na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, pozoun

Studijní forma vzdělávání: denní a kombinovaná

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky.

V přijímacím řízení ke vzdělávání v konzervatoři se hodnotí výsledky talentové zkoušky.

Termín talentové zkoušky: 18. a 19. ledna 2022

Rozpis talentových zkoušek:

18. ledna 2022 – zpěv, trojobor církevní hudba, řízení sboru.

19. ledna 2022 – hra na varhany, klavír, cembalo, hra na kytaru, housle, violu, violoncello, kontrabas, hra na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, pozoun.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 25
(Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku denní i kombinované formy je maximálně do výše povolené kapacity školy.)

Přihlášky lze posílat do 30. 11. 2021


V Opavě dne 25. října 2021                                   Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D., ředitelka školy