Umělecká činnost konzervatoře

Jádro umělecké činnosti konzervatoře tvoří vedle kurzů, seminářů a soutěží, které konzervatoř každoročně pořádá, i koncertní vystoupení pro veřejnost.

Veřejné koncerty pořádají pravidelně každým rokem jednotlivá oddělení konzervatoře, přičemž dramaturgie koncertů klade důraz na významná výročí evropských i českých hudebních skladatelů, neopomíná ani závažná témata evropské hudební kultury. Při významných hudebních událostech, či slavnostech pořádá konzervatoř v průběhu celého roku koncertní cykly, jakými byly např. Rok české hudby, Pocta Mozartovi apod.

Zásadní aktivitou, která ovlivňuje a formuje nejen opavskou veřejnost, ale i podstatnou část veřejnosti moravskoslezského regionu, je cyklus adventních koncertů, který pravidelně konzervatoř pořádá od roku 2003. Cykly adventních koncertů získaly podporu Moravskoslezského kraje i Statutárního města Opavy a bývají podpořeny kulturním grantem. Tyto koncerty probíhají jak na území České republiky (např. Opava, Ostrava, Olomouc), tak i v sousedním Slovensku (Bratislava), Polsku (Raciborz, Rybnik) a Rakousku (Wien, Gumpoldskirchen).

Další podstatnou činností opavské konzervatoře je spolupořádání Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, ve spolupráci se Statutárním městem Opava a Nadací Český hudební fond. Soutěž má mezinárodní renomé a do Opavy přitáhne mladé hudebníky z mnoha evropských zemí, kteří své umělecké výkony prezentují na třech dispozičně odlišných nástrojích v sále Knihovny Petra Bezruče, v kostele Sv. Ducha a konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Výkony vždy posuzuje mezinárodní porota sestavená z vynikajících pedagogů, umělců a muzikologů.

Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena se účastní také posluchači varhanního oddělení opavské konzervatoře. Posluchači ostatních oddělení opavské konzervatoře se pravidelně zúčastňují tuzemských i mezinárodních interpretačních soutěží i přehlídek, ze kterých přivážejí pravidelně ocenění (viz ocenění posluchačů Církevní konzervatoře Opava). Studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Opava absolvovali rovněž i další sborová či sólová koncertní vystoupení v zahraničí (Slovensko, Polsko, Něměcko, Rakousko, Francie).

Opavská konzervatoř založila v roce 2011 také tradici Přehlídky varhaníků konzervatoří ČR, která se v následujících ročnících konala v Olomouci, Pardubicích, Ostravě, Brně a v budoucnu se její konání plánuje v Kroměříži a na dalších konzervatořích v ČR.

Církevní konzervatoř Opava dále pořádá unikátní kurzy gregoriánského chorálu, vedené významným lektorem, hymnologem a gregorianikem Gregorem Baumhofem, kurzy barokní hudby, vedené badatelem v oblasti staré hudby Ondřejem Mackem, či kurzy chrámové hudby.

Bohatá koncertní a osvětově vzdělávací činnost konzervatoře byla několikrát pozitivně zhodnocena zejména Statutárním městem Opava, neboť konzervatoř se výrazně podílí na kulturním klimatu města Opavy. Přitahuje do regionu mladé talentované hudebníky z mnoha míst České republiky a Slovenska a poskytuje jim zázemí pro rozvoj jejich schopností a dovedností.