Plán umělecké činnosti Církevní konzervatoře Německého řádu ve školním roce 2019/2020

CYKLUS ABONENTNÍCH KONCERTŮ – v koncertní aule konzervatoře (pokud není uvedeno jinak)

26.9.2019 18:00 I. Abonentní koncert pedagogů pěveckého oddělení
12.11.2019 18:00 II. Abonentní koncert bývalých studentů a absolventů konzervatoře - sál Knihovny Petra Bezruče
21.1.2020 18:00 III. Abonentní koncert studentů konzervatoře
17.3.2020 18:00 IV. Abonentní koncert pedagogů konzervatoře
21.4.2020 18:00 V. Abonentní koncert varhanního oddělení – sál Knihovny P. Bezruče v Opavě
26.5.2020 18:00 VI. Abonentní koncert žáků ZUŠ a studentů konzervatoře
16.6.2020 18:00 VII. Abonentní koncert čtvrtrecitál 5. ročníku
18.6.2020 18:00 VIII. Abonentní koncert čtvrtrecitál 5. ročníku – sál Knihovny P. Bezruče v Opavě

ADVENTNÍ KONCERTY

16.12.2019 17:00 Adventní koncert Olomouc – kostel Panny Marie Sněžné
18.12.2019 18:00 Adventní koncert Opava - kostel Sv. Vojtěcha

Jiné akce

14.11.2019 Den otevřených dveří
13.2.2019 Den otevřených dveří
26.3.2020 13. ročník Máme rádi Baroko
jaro 2020 Slavnostní koncert Vídeň (Pasov)
21.11.2019 Magický klavír
březen, duben 2020 Absolventské koncerty