Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oborech:

  • HUDBA 82-44-P/01
  • ZPĚV 82-45-P/01

ve formě denního a kombinovaného studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS.

Celkové pojetí vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby. Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, dirigování a skladbu. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř rozšířenou výuku odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

Vyhlášení 1. kola talentových zkoušek

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (více v příloze).

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám 2016/2017

Zájemcům o studium i letos nabízíme PŘÍPRAVNÉ KURZY v čtyřech termínech: 25. listopadu 2016, 2. prosince 2016, 16. prosince 2016, 6. ledna 2017.
Uchazeči jsou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce a v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného zaměření studia.
NOVINKA!!! Pro školní rok 2016/2017 přípravné kurzy jsou zcela zdarma.

Informace + přihláška


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016/2017

Dny otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek
10. listopadu 2016 a ve čtvrtek 9. 2. 2017 od 10 do 17 hodin. V rámci těchto dnů proběhne koncert studentů, představení jednotlivých studijních oborů, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže a další doprovodný program. Zájemci o studium budou mít možnost konzultací s pedagogy hlavních oborů. Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797, 595 173 028 nebo e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit i kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s možností prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, individuální konzultace s pedagogy apod.

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS na vyžádání v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Kontaktní telefon: 595 173 028

Více kontaktů

Video: Barokní dílny MÁME RÁDI BAROKO 2016

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

XIX. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena

AKTUALITY

Výběrové řízení na místo pedagoga hry na klavír

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje výběrové řízení na místo pedagoga hry na klavír a korepetice. Více viz. příloha. Celá aktualita »

Ředitelské volno

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje na dny 24. a 25. 10. 2016 ředitelské volno. Celá aktualita »

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava 2016

Koncem října se v Opavě opět představí mladí varhaníci z řady evropských zemí. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, která byla založena v roce 1978 a probíhá ve dvouletých cyklech, se opět uskuteční od 24. do 29. října. V tuto dobu se Opava stane městem mladých varhaníků, a jelikož jsou soutěžn... Celá aktualita »

Beethovenův Hradec 2017

55. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru housle pořádá Církevní konzervatoř Opava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů. ... Celá aktualita »

Cyklus abonentních koncertů Církevní konzervatoře Opava 2016 - 2017

Církevní konzervatoř Opava v sezóně 2016 - 2017 připravuje další řadu abonentních koncertů komorní, sólové, sborové a orchestrální hudby. První z nich se bude konat 15. listopadu 2016 v 18:00 hodin v aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě. Vystoupí pedagogové CKO. Další koncerty jsou p... Celá aktualita »