Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oborech:

  • HUDBA 82-44-P/01
  • ZPĚV 82-45-P/01

ve formě denního a kombinovaného studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS.

Celkové pojetí vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby. Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, dirigování a skladbu. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř rozšířenou výuku odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

PŘIPRAVUJEME NOVÉ ZAMĚŘENÍ TROJOBOR CÍRKEVNÍ HUDBA

Církevní konzervatoř Opava nyní připravuje plnohodnotné studium pro chrámové hudebníky a ředitele kůrů. Zaměření Trojobor Církevní hudba naváže na dosavadní vzdělávací program v CKO, kdy byly předměty církevní hudby zařazeny do vzdělávacího programu jiných zaměření. Nyní se Trojobor Církevní hudba konečně osamostatňuje a bude se studovat jako samostatný hlavní obor dle RVP Hudba po plných 6 let včetně maturitních zkoušek a absolutoria. Zaměření Trojobor Církevní hudba zahrne tradičně hru na varhany, zpěv a řízení sboru, stejně jako mnoho dalších liturgických, uměleckých a všeobecně vzdělávacích předmětů. Studium bude kvůli své náročnosti možné pouze v denní formě. Veškerá náplň bude vycházet z pozitivního křesťanského vztahu k chrámové službě, její duchovní podstatě a významu pro přímé účastníky bohoslužeb. Uplatnění absolventů a jejich pedagogická způsobilost bude zaměřena především na kultivaci hudebního života církví, výuku na církevních školách i na studium na vysokých školách. Zaměření Trojobor Církevní hudba nabídneme jako jediná konzervatoř v ČR.

Zájemci o Trojobor Církevní hudba se mohou hlásit ke studiu do 30. 11. 2017 na adrese Církevní konzervatoř Opava, Beethovenova 1, bližší informace poskytneme na e-mailu: info@konzervator.cz

Kontaktní telefon: 595 173 028

Více kontaktů

Video: Barokní dílny MÁME RÁDI BAROKO 2016

Hudební tábor Opava 10.-14. července 2017 pro děti a mládež od 11 do 15 let

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře