Duchovní činnost

Bohoslužba, tj. učinit viditelným, co nás spojuje. Bernardin Schellenberger

LITURGIE A LITURGICKÁ HUDBA

Významnou součástí vzdělávacího programu Církevní konzervatoře Německého řádu je liturgická praxe. Ta probíhá ve dvou podobách: jako kolektivní výuka v předmětech Liturgická hudba a Praktikum liturgické hudby, ve kterých se studenti seznamují teoreticky i prakticky se všemi aspekty hudebního působení při katolické liturgii, a jako pasivní nebo aktivní účast při studentské bohoslužbě. Bohoslužba se koná jedenkrát týdně, účast je povinná pro studenty všech ročníků. Od 3. ročníku se studenti účastní aktivně jako varhaníci, zpěváci a sbormistři.

Při těchto bohoslužbách bylo provedeno mnoho významných děl chrámové literatury (např. G. P. da Palestrina - Missa brevis, C. Monteverdi - Missa da capella, W. A. Mozart - Kyrie d moll a další).

Pravidelně bývají slouženy mše svaté v latinském jazyce, při kterých zpívá gregoriánská schola Bonifantes Opavienses.

DUCHOVNÍ ČINNOST

Pravidelné mše svaté za aktivní účasti studentů konzervatoře se konají ve středu v 8.50 hod. v řádovém kostele Povýšení sv. Kříže na Matiční ulici v Opavě, který slouží jako školní kaple a nachází se v areálu konzervatoře. Bohoslužby celebruje spirituál školy v součinnosti s dalšími duchovními, kteří jsou k celebraci přizváni jako hosté.

HISTORIE KOSTELA Povýšení sv. Kříže

Stavba kaple mateřince Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské v prostoru dnešní Matiční ulice byla započata kolem poloviny 19. století. Již dříve se opavský lékař Leopold Heiderich rozhodl přestavět zrušený klášter františkánů na rohu Ostrožné a Beethovenovy (dřívější Klášterní) ulice na městkou nemocnici, kterou později začal podporovat rovněž Řád německých rytířů. Následně se město dohodlo s velmistrem řádu arcivévodou Ferdinandem d´Este, že zde službu budou konat právě sestry Panny Marie Jeruzalémské a obnoví se tak ženská odnož tohoto řádu v Opavě. Hned vzápětí v letech 1841–1842 začala pod vedením řádového architekta Antona Onderky výstavba nové klášterní budovy přilehlé k Heiderichově nemocnici. Klášter byl spojen s kaplí skrze kruchtu s varhany, která tak díky přístupu přímo z řeholní budovy sloužila řádovým sestrám, na rozdíl od spodní části liturgického prostoru vyhrazeného pro veřejnost.  

Stojí rovněž za připomenutí, že ještě než byla městská nemocnice na tomto místě na přelomu 19. a 20. století zrušena a přenesena do nového komplexu na Olomoucké ulici, byla v roce 1883 nedaleko zřízena vlastní nemocnice řádu německých rytířů na Popské ulici. Místo, kde byla poskytována bezplatná zdravotnická péče chudým, je dodnes známo pod názvem U Rytířů.

V poúnorovém období roku 1948 byly sestry vystěhovány a prostor byl v užívání řádu boromejek. V osmdesátých letech vyšlo nařízení k likvidaci kaple, zařízení svatostánku se ale podařilo převézt a zachránit. Oltář byl například ukryt v Melči. Změna přišla až s událostmi po roce 1989, kdy byl klášterní majetek vrácen řádu Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské (nebo Sestry Německého řádu). Proto se pro ni ujalo zlidovělé označení kaple sv. Kříze u rytířů, či kaple Povýšení svatého Kříže.  Oprava kaple spolu s restaurací soch a oltáře byla ukončena roku 1994 a ve stejném roce pak byla kaple slavnostně vysvěcena a otevřena.

Kostel Povýšení sv. Kříže
Kostel Povýšení sv. Kříže
ul. Matiční, Opava

Rektorátní kostel slouží v současnosti také studentům Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě, kteří prostor využívají nejen pro liturgickou praxi, ale také k pořádání koncertů. Konají se zde slavnostní školní akce jako např. předávání maturitních vysvědčení a absolventských diplomů. Prostor kúru slouží jako malá výstavní galerie o historii školy a řádu. O kostel se v součinnosti s rektorem kostela stará v rámci svých možností také CKNŘ a společenství věřících. Rektorem kostela Povýšení sv. Kříže, spirituálem a vyučujícím na CKNŘ je P. ThLic. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek OT, který má na starosti také římskokatolickou farnost Opava-Kylešovice. Proto je celá řada pastoračních aktivit společná, doplňující se.


Spirituál školy

P. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek, Th.Lic.
P. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek, Th.Lic.
spirituál školy


KONZULTAČNÍ HODINY SPIRITUÁLA ŠKOLY

Po, St   10.35 – 10.55 hodin

Čt, Pá     9.50 – 10.35 hodin (po telefonické domluvě)


DUCHOVNÍ PODPORA SPIRITUÁLA ŠKOLY

Patronátní farnost Německého řádu farnostkylesovice.cz 

ON-LINE MŠE SV.
ON-LINE MŠE SV.

Patronátní farnost Německého řádu v Opavě-Kylešovicích. Sledujte mše sv. on-line nebo ze záznamu.


Přejeme Vám krásné prázdniny

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Pá 8:00 - 14:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: steuerova@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.