Ze života školy

"Doufám, že budu studentem až do konce života."   A. P. Čechov

  • Školní výlety
  • Adaptační kurz
  • Zahradní slavnost
  • Ples školy
  • Vánoční besídka
  • Mikulášská nadílka
  • Exkurse 
a spousta  dalších akcí patří ke studentskému životu a dotváří příjemnou rodinnou atmosféru v opavské konzervatoři.