Klavírní oddělení

"Svěřuji svému klavíru, co jsem říkával vám."  Frédéric Chopin 

Výuka hry na klavír je realizována individuální formou a prakticky jí prochází v průběhu studia konzervatoře každý posluchač. Náročnost oboru vychází z profilového zaměření studenta.

HRA NA KLAVÍR – hlavní obor

Cílem výuky hry na klavír je, aby se absolventi oboru dokázali plnohodnotně zapojit do hudební nebo hudebně-pedagogické profese.

Studenti jsou vedeni k přesvědčivé a stylové interpretaci klavírních skladeb autorů všech slohových období, k zvládnutí veškerých prvků klavírní techniky a tónové kultury.

Absolventi jsou připravováni k dalšímu studiu na vysokých školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického zaměření, případně mohou pokračovat ve studiu hudby na filozofických fakultách v oborech hudební věda či hudební management. Absolventi oboru nachází také uplatnění jako pedagogové základních uměleckých škol a jako korepetitoři nebo komorní hráči.

HRA NA KLAVÍR – obligátní výuka

Cílem této výuky je seznámit žáky jiných studijních zaměření minimálně se základy klavírní hry tak, aby žák mohl získané dovednosti užívat ve své pedagogické praxi.


HRA NA CEMBALO - hlavní obor

cembalo
cembalo

Studium oboru vychází z uplatnění nástroje jako univerzálního média pro všechna stylová období. I v rámci propojení s oborem církevní hudba je však kladen důraz především na interpretaci stěžejních stylů staré hudby. Těžištěm je proto hudba vrcholné renesance, raného, vrcholného a pozdního baroka, a to jak v regionu střední Evropy (české země, Německo, Rakousko), tak i v širším pojetí jednotlivých evropských regionálních kultur (Francie, Itálie, Anglie). Posluchači využívají bohatého nástrojového zázemí školy.

HRA NA CEMBALO - obligátní výuka

Cílem této výuky je seznámit žáky studijního zaměření hra na klavír s rozdílnou technikou hry na tento nástroj a rozdílnou interpretací skladeb.  

Hra na cembalo je nezastupitelným prvkem nejenom ve výuce, ale rovněž v koncertní produkci CKNŘ. 

Veřejná vystoupení a praxe žáků v oboru

Posluchači klavírního oddělení se významně podílejí na programech koncertů a účastní se kulturních akcí pro veřejnost. Úspěšně reprezentují školu na národních a mezinárodních klavírních soutěžích a přehlídkách a mají možnost účastnit se interpretačních klavírních kurzů a seminářů pod vedením významných uměleckých a pedagogických osobností.

Pódiovou zkušenost si také rozšiřují jako korepetitoři nebo hráči v komorním souboru.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi klavírního oddělení nacházejí své uplatnění jako pedagogové základních uměleckých škol, jako korepetitoři a komorní hráči nebo pokračují ve studiu na vysokých školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického zaměření, případně pokračují ve studiu hudby na filozofických fakultách v oborech hudební věda či hudební management.


NÁSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Petrof aula
Petrof aula
klavírní křídlo zn. Petrof Mistrál v koncertní aule konzervatoře

Klavíry

Klavírní oddělení disponuje kvalitním nástrojovým vybavením s pravidelným servisem. Koncertní aula je vybavena novým koncertním křídlem značky PETROF - Mistrál, ve třídách hlavního oboru pak křídly značky Bohemia Piano - Smetana a značky Kawai, a v ostatních třídách především novějšími pianiny zn. Bohemia Piano a Petrof.

Cembala

CKNŘ disponuje dvěma kopiemi historických cembal. První z nich vznikla podle italského polygonálního spinetu Dominica Pisaurensiho (Benátky 1540) z dílny Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl z Bystřece (ČR). Tento typ nástroje je vhodný pro renesanční až raně barokní literaturu, použití v komorním souboru, ale i pro hru sólovou. Další nástroj pochází z dílny Jiřího Vykoukala z Hovorčovic (ČR) a jedná se o kopii dvoumanuálového francouzského modelu podle Pascala Taskina z roku 1769 s transpozicí 415/440 Hz. Tento nástroj je velmi univerzální a je možné provozovat na něm jakoukoli cembalovou literaturu sólovou a komorní. Nejvhodnější je však pro skladby francouzských komponistů. Konzervatoř je ještě vybavena dalšími 3 moderními nástroji firmy Sperrhake, které dávají skvělou příležitost ke cvičení a také provozování moderní cembalové hudby. Všechny nástroje jsou laděny vhodně k literatuře, která se na nich provádí (od starých temperatur přes středotónové ladění, Kirnberger III, Werckmeister III, Valotti, Bach-Kellner až po moderní temperaturu).


PEDAGOGOVÉ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ 

Vyučující hlavního oboru hra na klavír

MgA. Tereza Joanna Zatloukalová
MgA. Tereza Joanna Zatloukalová
pedagog, vedoucí klavírního oddělení
Mgr. Kamila Chmelová
Mgr. Kamila Chmelová
pedagog
MgA. Lukáš  Poledna, Ph.D.
MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.
pedagog


MgA. Jana  Vondráčková, Ph.D.
MgA. Jana Vondráčková, Ph.D.
pedagog
MgA. Svitlana Shimchak
MgA. Svitlana Shimchak
pedagog
MgA. Iva Žurková
MgA. Iva Žurková
pedagogDalší vyučující klavírního oddělení 

hra na cembalo, povinný klavír, korepetice

Mgr. Vojtěch Bernovský - Spurný
Mgr. Vojtěch Bernovský - Spurný
pedagog
Luca Gualco
Luca Gualco
pedagog
MgA. Kremena Pešakova
MgA. Kremena Pešakova
pedagog
MgA. Olena Pets
MgA. Olena Pets
korepetitor


PaedDr. Mário Sedlár, Ph.D.
PaedDr. Mário Sedlár, Ph.D.
pedagogJiří   Foltýn, DiS.
Jiří Foltýn, DiS.
korepetitor
BcA. Lukáš Kubenka
BcA. Lukáš Kubenka
pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby
Mgr. Zdeňka Myšková
Mgr. Zdeňka Myšková
zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP