Financování studia

Účastí na dobrovolném školném získává student naší konzervatoře řadu nadstandardních výhod.

Při stanovení dobrovolného školného vycházíme z předpokladu plnohodnotného zajištění vzdělávání ve standardních podmínkách. Úhradou dobrovolného školného získává student Církevní konzervatoře Německého řádu mimo jiné tyto služby a produkty, které jsou nad rámec běžného standardu:

 • kopírovací karta vč. kreditu
 • sešity a učebnice; distanční vzdělávací materiály
 • ISIC karta
 • zvýhodněné vstupenky na reprezentační ples
 • zajištění orchestrálního doprovodu absolventského koncertu, nájem koncertního prostoru, pořízení videonahrávky
 • licence na výukové materiály...

Příspěvek na akce jako jsou např.:
 • soutěže, hudební kurzy
 • adaptační a vzdělávací kurz
 • lyžařský kurz
 • školní výlety, exkurze
 • kulturní a duchovní aktivity školy
Přejeme Vám krásné prázdniny

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Pá 8:00 - 14:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: steuerova@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.