Financování studia

Účastí na dobrovolném školném získává student naší konzervatoře řadu nadstandardních výhod.

Při stanovení dobrovolného školného vycházíme z předpokladu plnohodnotného zajištění vzdělávání ve standardních podmínkách. Úhradou dobrovolného školného získává student Církevní konzervatoře Německého řádu mimo jiné tyto služby a produkty, které jsou nad rámec běžného standardu:

 • kopírovací karta vč. kreditu
 • sešity a učebnice; distanční vzdělávací materiály
 • ISIC karta
 • zvýhodněné vstupenky na reprezentační ples
 • zajištění orchestrálního doprovodu absolventského koncertu, nájem koncertního prostoru, pořízení videonahrávky
 • licence na výukové materiály...

Příspěvek na akce jako jsou např.:
 • soutěže, hudební kurzy
 • adaptační a vzdělávací kurz
 • lyžařský kurz
 • školní výlety, exkurze
 • kulturní a duchovní aktivity školy