Granty a partneři

Zapojením opavské konzervatoře do programů podporovaných granty a dotacemi vzniklo mnoho úspěšných realizací.

SPONZORSKÉ DARY

Děkujeme štědrým sponzorům za jejich dary. Vážíme si toho :-)

Simona Heiserová, Smart operátor ve společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., závod OPAVIA
Sponzor sladkého sortimentu při pořádání kulturních a společenských akcí školy.


AKTUÁLNÍ PROJEKTY

CYKLUS ABONENTNÍCH KONCERTŮ - dotace Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj - logo
Moravskoslezský kraj - logo

Rada kraje číslem usnesení 95/6857 ze dne 22. 4. 2024 rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Cyklus abonentních koncertů Církevní konzervatoře Německého řádu.

Smlouva o poskytnutí dotace číslo 02047/2024/RRC
Termín realizace projektu 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 


SKVĚLE NADADĚNÁ ŠKOLA II. - Operační program Jan Amos Komenský 

spolufinancováno EU
spolufinancováno EU

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Financováno EU
Financováno EU


Církevní konzervatoř Německého řádu je příjemcem podpory z EU v rámci projektů vyhlášených MŠMT 

"Výzva na podporu doučování"

Název výzvy: Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, na období leden-srpen roku 2023, č. j.: MSMT-32407/2022-3

Evidenční číslo projektu: 0136/DOUCOVANI_SKOLY/2023

Název výzvy: Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, na období září–prosinec roku 2022; Č.j. MSMT-25732/2022-2

Evidenční číslo projektu: 0065/DOUCOVANI_SKOLY/2022-2

Název výzvy: Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 (leden - srpen 2022); Č. j.: MSMT-31956/2021-4

Evidenční číslo projektu: 0055/DOUCOVANI_SKOLY/2022

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

"Prevence digitální propasti a digipomůcky 2023"

Název výzvy: Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2023, Č.j. MSMT-8393/2023-2

Evidenční číslo projektu: 0173/DIGI/2023

Digipropast a digipomůcky 2023
Digipropast a digipomůcky 2023


"Digitální propast 2022"

Název výzvy: Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj,  nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022; č. j.: MSMT-4764/2022-2

Evidenční číslo projektu: 0030/DIGIPROPAST/2022

Digipropast 2022
Digipropast 2022

"Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

DIGITÁLNÍ PROPAST

DIGITÁLNÍ PROPAST
DIGITÁLNÍ PROPASTSkvěle naladěná škola

EU, MŠMT
EU, MŠMT

Projekt v rámci OP VVV je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Projekt je realizován od srpna 2019 do července 2021.


Společenské chování v proměnách času

Moravskoslezský kraj - logo
Moravskoslezský kraj - logo

Krajský úřad Moravskoslezského kraje poskytl dotační podporu projektu "Společenské chování v proměnách času". Jedná se o hudební divadlo s muzikálovými prvky, které je autorským dílem a slouží jako vzdělávacích program pro 2. stupeň ZŠ.DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

Děkujeme našim partnerům, kteří v rámci dotací a grantů podporují kulturní činnost školy, jakou jsou Adventní koncerty, přehlídka Máme rádi baroko, hudebně-dramatické nastudování oratorií, divadelních představení aj., ale také dalších aktivit pro rozvoj kultury města a kraje či podporu vzdělávání mládeže.

Dlouhodobě si ceníme také velmi dobré oboustranné spolupráce se Slezským divadlem v Opavě, jež nabízí studentům naší konzervatoře neocenitelnou možnost praxe, zároveň nám Slezské divadlo pomáhá svými hudebníky při doplnění školního orchestru, kostýmovým fundusem apod.Realizované UMĚLECKÉ PROJEKTY hudební i hudebně-dramatické

2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025