Granty a partneři

Zapojením opavské konzervatoře do programů podporovaných granty a dotacemi vzniklo mnoho úspěšných realizací.

SPONZORSKÉ DARY

Děkujeme štědrým sponzorům za jejich dary. Vážíme si toho :-)

Simona Heiserová, Smart operátor ve společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., závod OPAVIA
Sponzor sladkého sortimentu při pořádání kulturních a společenských akcí školy.


AKTUÁLNÍ PROJEKTY

SKVĚLE NADADĚNÁ ŠKOLA II. - Operační program Jan Amos Komenský 

spolufinancováno EU
spolufinancováno EU

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Financováno EU
Financováno EU


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Církevní konzervatoř Německého řádu je příjemcem podpory z EU v rámci projektu vyhlášeného MŠMT "Výzva na podporu doučování" a "Digitální propast"

"Financováno Evropskou unií - Next Generation EU"

DIGITÁLNÍ PROPAST

DIGITÁLNÍ PROPAST
DIGITÁLNÍ PROPASTSkvěle naladěná škola

EU, MŠMT
EU, MŠMT

Projekt v rámci OP VVV je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Projekt je realizován od srpna 2019 do července 2021.


Společenské chování v proměnách času

Moravskoslezský kraj - logo
Moravskoslezský kraj - logo

Krajský úřad Moravskoslezského kraje poskytl dotační podporu projektu "Společenské chování v proměnách času". Jedná se o hudební divadlo s muzikálovými prvky, které je autorským dílem a slouží jako vzdělávacích program pro 2. stupeň ZŠ.DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

Děkujeme našim partnerům, kteří v rámci dotací a grantů podporují kulturní činnost školy, jakou jsou Adventní koncerty, přehlídka Máme rádi baroko, hudebně-dramatické nastudování oratorií, divadelních představení aj., ale také dalších aktivit pro rozvoj kultury města a kraje či podporu vzdělávání mládeže.

Dlouhodobě si ceníme také velmi dobré oboustranné spolupráce se Slezským divadlem v Opavě, jež nabízí studentům naší konzervatoře neocenitelnou možnost praxe, zároveň nám Slezské divadlo pomáhá svými hudebníky při doplnění školního orchestru, kostýmovým fundusem apod.Realizované UMĚLECKÉ PROJEKTY hudební i hudebně-dramatické