Charitativní činnost

"Nestrachujte se o velké problémy světa, bojte se o jednoho konkrétního člověka, kterému dokážete pomoci."   Matka Tereza  

POMÁHÁME
POMÁHÁME

sbírka Světluška

Charitativní činnost konzervatoře dotváří obraz školy, která věří, že smysluplné projekty, v podobě různých forem pomoci druhým lidem, mají svůj význam a smysl.

Jádro pomoci konzervatoře lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří charitativní sbírky. Podporujeme několik charitativních organizací, kterým naši studenti pomáhají s prodejem sbírkových předmětů, jejichž výtěžek je určen na pomoc handicapovaným dětem, dětem bez rodiny a jinak postiženým spoluobčanům.

SBÍRKOVÉ CHARITATIVNÍ AKCE

Charitativní činnost
Charitativní činnost
Den proti rakovině
  • charitativní akce Český den proti rakovině („Květinový den“), výtěžek z prodeje kvítku měsíčku lékařského se stužkou je zaslán fondu ARCADIA Praha, spol. s r.o.; sbírka slouží k získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavení onkologických center.
  • charitativní akce „Sluníčkový den“, Nadační fond Rozum a cit, výtěžek z prodeje keramických sluníček slouží na podporu dětí v náhradních rodinách a opuštěným dětem.
  • charitativní akce „Den, kdy svítí světlušky“, Nadační fond Světluška, Českého rozhlasu. Výtěžek z prodeje sbírkových předmětů slouží na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým (na speciální pomůcky, osobní asistenci atd.)
  • celorepubliková akce Projekt Šance věnovaná „dětem ulice“, výtěžek z prodeje propisek je věnován na děti bez domova, zneužívané děti, a to formou tzv. pracovních dílen.
  • charitativní akce „Svátek s Emilem“, Nadačního fondu Emil. Výtěžek z prodeje sbírkových předmětů (přívěsky, gumy) je věnován na podporu handicapovaných sportujících dětí.
Charitativní činnost
Charitativní činnost
Studenti školy při návštěvě senior centra.

Druhou částí charitativní činnosti školy jsou návštěvy studentů v domovech pro seniory, dětských domovech, nemocnicích a podobných zařízeních. Jedná se o akce spojené s pěveckým a hudebním vystoupením, které si studenti připravují pod vedením svých pedagogů.


Věříme, že i hudba léčí, proto ji chceme přinášet hlavně tam, kde může toto poslání plnit. Kontaktní osoba pro charitativní sbírky:

Bc. Renáta Prokešová
Bc. Renáta Prokešová
vychovatelka DM


PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám pro zájemce o studium, kteří již odevzdali Přihlášku. TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ: pátek 1. 12. 2023, pátek 8. 12. 2023, pátek 15. 12. 2023 a pátek 5. 1. 2024 Svou přihlášku do přípravných kurzů zašlete spolu s přihláškou ke studiu nebo pište e-mailem na steuerova@konzervator.cz