POMÁHÁME

sbírka Světluška

Studenti naší konzervatoře se 8. 9. 2021 zapojili do celorepublikové sbírky Světluška podporující nevidomé a slabozraké a podařilo se nám společně vybrat krásných 6 682,-Kč. Děkujeme všem, kteří se do sbírky připojili a přispěli.

světluška 2021
světluška 2021


Držíme Světlušce palce, aby se vybralo dostatek peněz pro lepší životní podmínky nevidomých. Jsme rádi, že jsme také mohli pomoci.
https://svetluska.rozhlas.cz/

2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025