Varhanní oddělení

"Hrou na varhany se dostáváme k srdcím, v kterých sídlí Bůh."

HRA NA VARHANY - hlavní obor

V úvodu je třeba zmínit, že původně škola vznikla jako v roce 1999 jako Církevní střední varhanická škola, a to v návaznosti na pražskou a brněnskou tradici varhanických škol. Stěžejními předpoklady existence školy tohoto typu v metropoli českého Slezska jsou zejména téměř třicetiletá tradice opavské Soutěže mladých varhaníků, kterou dnes pod jménem Petra Ebena naše škola spolupořádá, dále velká varhanická i varhanářská tradice regionu (firmy jako Rieger-Kloss, Brachtl-Kánský, Smolka v nedalekém Krnově) a v neposlední řadě výborné varhanní zázemí města Opavy.  

Hlavní obor hra na varhany je po celé studium dotován 2-3 hodinami týdně, dále je doplněn o výuku improvizace a doprovodu liturgie v rozsahu 1 hodiny týdně. Varhaníci se také setkají s výukou sólového zpěvu ve 2. ročníku a ve 3. ročníku pak řízení sboru s dotací jedné hodiny týdně. Cílem studia je vychovat varhaníka schopného koncertního i liturgického výkonu. Výběr repertoáru je volen individuálně dle požadavků osnov a schopností a zaměření studentů. 

Důležitým prostředkem k formování posluchačů konzervatoře je pěstování duchovní hudby, a to gregoriánského chorálu, vokální polyfonie a právě hry na varhany. V průběhu celého studia posluchači pravidelně účinkují na varhanních předehrávkách a studentských bohoslužbách a získávají tím praxi chrámového varhaníka. V rámci kombinace hry na varhany s jinými obory si též uvědomí všechny funkce varhanní hry – od základní doprovodné, stmelující a často i dirigentské až k uměleckému ztvárnění sólových skladeb.

Církevní konzervatoř Německého řádu a její varhanní oddělení v rámci výuky organizuje také ročníkové předehrávky, zkoušky včetně maturitní nebo absolventské. Výuka hry na varhany na CKNŘ probíhá v budově školy, kde jsou k dispozici tři menší cvičné nástroje – dva mechanické a jeden pneumatický. Cenný historický nástroj (pneumatický, dva manuály + pedál) je studenty a pedagogy využíván v řádovém kostele sv. Kříže, který je součástí školního areálu.  Posluchači a pedagogové dále ve škole pracují na přenosném varhanním pozitivu, dvoumanuálovém harmoniu s pedálem a několika digitálních nástrojích. Vyučování hlavních oborů probíhá na velkých koncertních varhanách v sále opavské Knihovny Petra Bezruče. 

Cenným přínosem pro studenty i pedagogy jsou také bohaté sbírky varhanních not, nahrávek a rovněž teoretické literatury v archivu, fonotéce a hudební knihovně konzervatoře.

hra na varhany
hra na varhany
Studentka varhanního oddělení u hracího stolu velkých chrámových varhan.

Varhanní oddělení CKNŘ spolupracuje s varhaníky na konzervatořích v ČR i na Slovensku (Pardubice, České Budějovice, Kroměříž, Topoľčany atd).  Studenti varhanního oddělení se úspěšně účastní i dalších přehlídek, soutěží, festivalů, adventních koncertů atd. Varhanní oddělení CKNŘ se podílí i na organizaci Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena s evropským renomé. 

Absolventi konzervatoře získávají diplom s vysvědčením také pro výuku hry na klavír, nacházejí uplatnění jako aktivní umělci, a to na kůrech kostelů i na koncertních pódiích, dále pak v oblasti učitelské na ZUŠ (např. hra na klavír, varhany apod.), ale také jako hudební organizátoři. Mohou pokračovat – a většinou také pokračují – ve studiu na vysokých školách – zejména uměleckých, umělecko-pedagogických, nebo uměnovědných.


NÁSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Posluchači využívají bohaté nástrojové vybavení školy: 4 píšťalové varhany, přenosný pozitiv, harmonium i další cvičné nástroje a především velké koncertní varhany v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě a dvoumanuálové píšťalové varhany v kostele sv. Kříže, který se nachází v sousedství konzervatoře.

Dispozice píšťalových varhan CKNŘ

varhany v Malé aule

Jäger&Brommer: 3 man+ped./6, mechanická traktura, Bach/Kellner

I. man.: spojení II.+III.

II. man.+ped.: Bourdon 8, Doublette 2, Larigot 1 1/3

III. man.: Coppel 8, Rohrfloet 4, Sifflet1

sp.: III./ped.

hra na varhany
hra na varhany
Studentka hlavního oboru hra na varhany při cvičné hodině na píšťalových varhanách v malé aule.


varhany ve společenské místnosti

Smolka, op. 9: 2 man.+ped./5, mech. trakt., Valotti

I. man.: Flétna trubicová 8, Flétna špicatá 4

II. man.: Kryt 8, Principál 2

Ped.: Bourdon 8

sp.: II/I, II/ped., I/ped.

výuka hry na varhany
výuka hry na varhany
Studentka hlavního oboru hra na varhany při výuce na píšťalových varhanách z dílny V. Smolky.

varhany ve Sborové aule

Rieger op. 3198: 

2 man.+ped./7, pneum. trakt., temp.

I. man.: Kryt 8, Principál 2

II. man.: Roh kamzíkový 8, Flétna trubicová 4, Mixtura 3-5x 1

Ped.: Subbas 16, Bourdonbas 8

varhany sborák
varhany sborákvarhany v kapli Povýšení sv. Kříže, ul. Matiční

Fa Brauner Uničov, r. 1909: 2 man.+ped/14, pneum. trakt., temp.

I. man.: Principál 8, Bourdon 8, Gamba 8, Oktave 4, Supoctave 2, Mixture 2 2/3

II. man.: Geigen-Principal 8, Lieblich Gedackt 8, Salicional 8, Aeoline 8, Vox celeste 8, Floete 4

Ped.: Subbas 16, Principal 8

cresc., p, mf, f,

Sp.: Sub II/I, Super II/I, II/I, I/ped., II/ped.

kostel sv. Kříže
kostel sv. Kříže
Pohled na varhany v kostele sv. Kříže.


přenosný varhanní pozitiv

Vladimír Sobotka (2008)

ladění Valotti (C-c3)

dispozice:

Flétna 8´

Flétna 4´

Oktáva 2´

Kvinta 1 1/3´

varhanní pozitiv
varhanní pozitiv


PEDAGOGOVÉ VARHANNÍHO ODDĚLENÍ

BcA. Lukáš Kubenka
BcA. Lukáš Kubenka
pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby
PaedDr. Mário Sedlár, Ph.D.
PaedDr. Mário Sedlár, Ph.D.
pedagog
BcA. Václav Stoklasa
BcA. Václav Stoklasa
pedagog


Přejeme Vám krásné prázdniny

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Pá 8:00 - 14:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: steuerova@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.