Varhanní oddělení

"Hrou na varhany se dostáváme k srdcím, v kterých sídlí Bůh."

HRA NA VARHANY - hlavní obor

V úvodu je třeba zmínit, že původně škola vznikla jako v roce 1999 jako Církevní střední varhanická škola, a to v návaznosti na pražskou a brněnskou tradici varhanických škol. Stěžejními předpoklady existence školy tohoto typu v metropoli českého Slezska jsou zejména téměř třicetiletá tradice opavské Soutěže mladých varhaníků, kterou dnes pod jménem Petra Ebena naše škola spolupořádá, dále velká varhanická i varhanářská tradice regionu (firmy jako Rieger-Kloss, Brachtl-Kánský, Smolka v nedalekém Krnově) a v neposlední řadě výborné varhanní zázemí města Opavy.  

Hlavní obor hra na varhany je po celé studium dotován 2-3 hodinami týdně, dále je doplněn o výuku improvizace a doprovodu liturgie v rozsahu 1 hodiny týdně. Varhaníci se také setkají s výukou sólového zpěvu ve 2. ročníku a ve 3. ročníku pak řízení sboru s dotací jedné hodiny týdně. Cílem studia je vychovat varhaníka schopného koncertního i liturgického výkonu. Výběr repertoáru je volen individuálně dle požadavků osnov a schopností a zaměření studentů. 

Důležitým prostředkem k formování posluchačů konzervatoře je pěstování duchovní hudby, a to gregoriánského chorálu, vokální polyfonie a právě hry na varhany. V průběhu celého studia posluchači pravidelně účinkují na varhanních předehrávkách a studentských bohoslužbách a získávají tím praxi chrámového varhaníka. V rámci kombinace hry na varhany s jinými obory si též uvědomí všechny funkce varhanní hry – od základní doprovodné, stmelující a často i dirigentské až k uměleckému ztvárnění sólových skladeb.

Církevní konzervatoř Německého řádu a její varhanní oddělení v rámci výuky organizuje také ročníkové předehrávky, zkoušky včetně maturitní nebo absolventské. Výuka hry na varhany na CKNŘ probíhá v budově školy, kde jsou k dispozici tři menší cvičné nástroje – dva mechanické a jeden pneumatický. Cenný historický nástroj (pneumatický, dva manuály + pedál) je studenty a pedagogy využíván v řádovém kostele sv. Kříže, který je součástí školního areálu.  Posluchači a pedagogové dále ve škole pracují na přenosném varhanním pozitivu, dvoumanuálovém harmoniu s pedálem a několika digitálních nástrojích. Vyučování hlavních oborů probíhá na velkých koncertních varhanách v sále opavské Knihovny Petra Bezruče. 

Cenným přínosem pro studenty i pedagogy jsou také bohaté sbírky varhanních not, nahrávek a rovněž teoretické literatury v archivu, fonotéce a hudební knihovně konzervatoře.

hra na varhany
hra na varhany
Studentka varhanního oddělení u hracího stolu velkých chrámových varhan.

Varhanní oddělení CKNŘ spolupracuje s varhaníky na konzervatořích v ČR i na Slovensku (Pardubice, České Budějovice, Kroměříž, Topoľčany atd).  Studenti varhanního oddělení se úspěšně účastní i dalších přehlídek, soutěží, festivalů, adventních koncertů atd. Varhanní oddělení CKNŘ se podílí i na organizaci Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena s evropským renomé. 

Absolventi konzervatoře získávají diplom s vysvědčením také pro výuku hry na klavír, nacházejí uplatnění jako aktivní umělci, a to na kůrech kostelů i na koncertních pódiích, dále pak v oblasti učitelské na ZUŠ (např. hra na klavír, varhany apod.), ale také jako hudební organizátoři. Mohou pokračovat – a většinou také pokračují – ve studiu na vysokých školách – zejména uměleckých, umělecko-pedagogických, nebo uměnovědných.


NÁSTROJOVÉ VYBAVENÍ

Posluchači využívají bohaté nástrojové vybavení školy: 4 píšťalové varhany, přenosný pozitiv, harmonium i další cvičné nástroje a především velké koncertní varhany v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě a dvoumanuálové píšťalové varhany v kostele sv. Kříže, který se nachází v sousedství konzervatoře.

Dispozice píšťalových varhan CKNŘ

varhany v Malé aule

Jäger&Brommer: 3 man+ped./6, mechanická traktura, Bach/Kellner

I. man.: spojení II.+III.

II. man.+ped.: Bourdon 8, Doublette 2, Larigot 1 1/3

III. man.: Coppel 8, Rohrfloet 4, Sifflet1

sp.: III./ped.

hra na varhany
hra na varhany
Studentka hlavního oboru hra na varhany při cvičné hodině na píšťalových varhanách v malé aule.


varhany ve společenské místnosti

Smolka, op. 9: 2 man.+ped./5, mech. trakt., Valotti

I. man.: Flétna trubicová 8, Flétna špicatá 4

II. man.: Kryt 8, Principál 2

Ped.: Bourdon 8

sp.: II/I, II/ped., I/ped.

výuka hry na varhany
výuka hry na varhany
Studentka hlavního oboru hra na varhany při výuce na píšťalových varhanách z dílny V. Smolky.

varhany ve Sborové aule

Rieger op. 3198: 

2 man.+ped./7, pneum. trakt., temp.

I. man.: Kryt 8, Principál 2

II. man.: Roh kamzíkový 8, Flétna trubicová 4, Mixtura 3-5x 1

Ped.: Subbas 16, Bourdonbas 8

varhany sborák
varhany sborákvarhany v kapli Povýšení sv. Kříže, ul. Matiční

Fa Brauner Uničov, r. 1909: 2 man.+ped/14, pneum. trakt., temp.

I. man.: Principál 8, Bourdon 8, Gamba 8, Oktave 4, Supoctave 2, Mixture 2 2/3

II. man.: Geigen-Principal 8, Lieblich Gedackt 8, Salicional 8, Aeoline 8, Vox celeste 8, Floete 4

Ped.: Subbas 16, Principal 8

cresc., p, mf, f,

Sp.: Sub II/I, Super II/I, II/I, I/ped., II/ped.

kostel sv. Kříže
kostel sv. Kříže
Pohled na varhany v kostele sv. Kříže.


přenosný varhanní pozitiv

Vladimír Sobotka (2008)

ladění Valotti (C-c3)

dispozice:

Flétna 8´

Flétna 4´

Oktáva 2´

Kvinta 1 1/3´

varhanní pozitiv
varhanní pozitiv


PEDAGOGOVÉ VARHANNÍHO ODDĚLENÍ

BcA. Lukáš Kubenka
BcA. Lukáš Kubenka
pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby
PaedDr. Mário Sedlár, Ph.D.
PaedDr. Mário Sedlár, Ph.D.
pedagog
BcA. Václav Stoklasa
BcA. Václav Stoklasa
pedagog