Umělecké akce a projekty

Významnou součástí činnosti konzervatoře je kromě koncertů řada dalších  uměleckých akcí: kurzů, seminářů, přehlídek.

AKTUÁLNÍ

Projekt Společenské chování v proměnách času 

ARCHIV

Kurzy gregoriánského chorálu

Kurzy chrámové hudby

Přehlídka mladých varhaníků


Zapojením opavské konzervatoře do programů podporovaných granty vzniklo mnoho úspěšných realizací.

Realizované UMĚLECKÉ PROJEKTY hudební i hudebně-dramatické

Výrazným počinem především pěveckého oddělení konzervatoře bylo nastudování:

Il Trionfo della Croce

Oratorium Il Trionfo della Croce A. Predieriho provedené ve spolupráci se souborem barokní hudby Hoffmusici Ondřeje Macka v říjnu 2008 v kostele sv. Václava v Opavě.


Stabat Mater

Stabat Mater G. B. Pergolesiho provedené v březnu 2010 v Opavě v kostele sv. Václava a dále v květnu 2010 v Arcibiskupském paláci v Olomouci, v září 2010 v Rakouském Gumpoldskirchen a v dubnu 2011 v Pasově.


Via Crucis

Via Crucis F. Liszta uvedené v dubnu 2011 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Der Sterbende Jesus

Oratorium Der Sterbende Jesus F. A. Rösslera nastudované ve spolupráci se souborem Capella Regia Praha Roberta Huga provedené v říjnu 2012 v kostele sv. Václava v Opavě a v březnu 2013 ve farním kostele v Bruntále a také v červnu 2014 (ve spolupráci s Václavem Luksem) v kostele sv. Vojtěcha v Opavě.

Bastien a Bastienka

Opera Bastien a Bastienka W. A. Mozarta provedená v červnu 2015 v Loutkovém divadle v Opavě.

Dixit Dominus

Dixit Dominus A. Vivaldiho (ve spolupráci s Českým barokním ansámblem Romana Válka) uvedeno na Adventním koncertě v prosinci 2015 v řádové kapli sv. Alžběty ve Vídni.

Pošťácká pohádka

Operní pohádka J. Felda ml. pod názvem Pošťácká pohádka uvedená v březnu, červnu a září 2018 ve Slezském divadle Opava.