Kurzy chrámové hudby

Kurz pro varhaníky, zpěváky, vedoucí schol i sbormistry.

V roce 2007 byl zahájen první tříletý kurz pro chrámové hudebníky, který pořádá opavská Církevní konzervatoř společně s Ostravsko-opavským biskupstvím. Účastnili se jej varhaníci, zpěváci, vedoucí schol a sbormistři nejen z Ostravsko-opavské diecéze, ale i z diecézí celé České republiky.

Náplní kurzů byla jednak kolektivní teoretická část, tzn. výuka liturgie, dějin liturgické hudby, základů hudební teorie, zákl. latinského jazyka, jednak praktická individuální část, v níž absolvovali kursisté hodinu sborového zpěvu, sólového zpěvu, varhanní hry a hodinu varhanní improvizace.

Kurzy se konaly zhruba desetkrát za školní rok, vždy v sobotu. V červnu 2010 byl tento kurz ukončen závěrečnou zkouškou z hlavního oboru, liturgické praxe a gregoriánského chorálu, poté byl slavnostně ukončen předáním certifikátů a krátkým koncertem lektorů.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám pro zájemce o studium, kteří již odevzdali Přihlášku. TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ: pátek 1. 12. 2023, pátek 8. 12. 2023, pátek 15. 12. 2023 a pátek 5. 1. 2024 Svou přihlášku do přípravných kurzů zašlete spolu s přihláškou ke studiu nebo pište e-mailem na steuerova@konzervator.cz