Dům dětí a mládeže

Cílem pravidelné zájmové činnosti je poskytovat dětem a mládeži pestrou nabídku volnočasových aktivit, rozvíjet jejich zájmy a dovednosti.

Dům dětí a mládeže Německého řádu při Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě vznikl v roce 2020 a od té doby nabízí studentům školy, ale i ostatním zájemcům vzdělávací a volnočasové aktivity.


CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

Dům dětí a mládeže Německého řádu Opava je školské zařízení, jehož prioritním posláním je především osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat a nabízet zájmové vzdělávání pro děti, žáky a zájemce z řad nejširší veřejnosti, s důrazem na identifikaci a rozvoj talentu mimořádně nadaných žáků a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření činnosti je širokopásmové obsahem, formou, postupy a metodami práce, s důrazem na formování osobnosti mladého člověka, na podporu jeho přirozených zájmů, potřeb a aktivit.

ČINNOST zájmových kroužků 

Pravidelná činnost je realizována prostřednictvím zájmových kroužků, které se pravidelně schází ke své činnosti v průběhu školního roku. Cílem pravidelné zájmové činnosti je poskytovat dětem a mládeži pestrou nabídku volnočasových aktivit, rozvíjet jejich zájmy a dovednosti. Všechny činnosti jsou zabezpečovány odbornými pedagogickými pracovníky a externími spolupracovníky DDM NR.

Příležitostná činnost

Příležitostná výchovně vzdělávací zájmová činnost je tvořena jednorázovými akcemi, jako jsou exkurzní zájezdy, besedy, přednášky a kulturní vystoupení. K těmto aktivitám jsou využívány volné prostory střediska volného času.

Táborová a rekreační činnost

Program pobytových a táborových akcí zahrnuje zimní lyžařský tábor, letní hudební tábor, zájmové tábory atd.


AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Pro externí zájemce jsou to především Přípravné kurzy k talentovým zkouškám, Letní hudební tábor a podobné akce, jejichž cílem je vytvořit v účastnících kladný vztah k hudbě, případně je i připravit pro budoucí studium hudby.

Studentům opavské konzervatoře pak DDM nabízí řadu volnočasových aktivit jako například:

 • Dramatický kroužek
 • Kroužek vaření 
 • Filmový klub 
 • Kondiční běh s úsměvem a další...

Dále nabízí možnost rozšířeného vzdělávání  v teoretických oblastech i v oblastech praktických, tj. interpretačně zaměřených  

 • Anglická konverzace  
 • Italský jazyk - konverzace
 • Francouzština pro začátečníky
 • Čtenářský kroužek
 • Seminář absolventské práce
 • Improvizace a doprovod liturgie
 • Liturgická hudba 
 • Hudební soubor a další... 

KONTAKT

Dům dětí a mládeže Německého řádu, Opava
Adresa: Beethovenova 235/1, 746 01  Opava

IČ: 09413600
Datová schránka: ytth84x
Číslo účtu: 2699043002/5500   (toto NENÍ číslo účtu školy ani pro ubytování v DM - domově mládeže!!!)

Ředitelka: Bc. Eva Bohuslavová
E-mail: bohuslavova@konzervator.cz
Tel.: +420 724 241 894

Tel.: +420 595 173 028

www.ddmnropava.cz2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025