Přípravné kurzy k talentovým zkouškám 2020/2021

Kurzy jsou zdarma v případě podání přihlášky na Církevní konzervatoř Německého řádu.

V letošním školním roce budou opět probíhat přípravné kurzy z hudební teorie, intonace, rytmu a sluchové analýzy a konzultace v hlavních oborech: hra na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, řízení sboru a sólový zpěv.

Kurzy budou probíhat vždy v pátek: 29.11.2019, 6.12.2019, 13.12.2019, 10.1.2020, od 15:00 do 17:00 hodin, a to v budově Církevní konzervatoře Německého řádu. Přihlásit se můžete prostřednictvím tištěné přihlášky v rámci Dne otevřených dveří, který se bude konat 14. listopadu 2019 od 10:00 do 17:00 hodin nebo prostřednictvím elektronické přihlášky. Kurz obsahuje 4 x 3 vyučovací hodiny Hudební nauka, Intonace a rytmus, Všeobecný kulturní přehled. Dle daného zaměření je možnost konzultace se zvoleným pedagogem hlavního oboru v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

Uzávěrka přihlášek je 28. listopadu 2019.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte písemně obrátit na e-mail info@konzervator.cz.