Školní poradenské pracoviště

Problémy a nesnáze (vy)řešíme, ale snažíme se jim předcházet.

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby žákům, případně i jejich zákonným zástupcům. Členíme je do tří základních podsekcí:

  • výchovný poradce
  • školní psycholog
  • metodik prevence

Poradenské služby jsou bezplatné, poskytují se na žádost žáků, případně jejich zákonných zástupců. V konkrétních případech, kdy se vyskytne  vzdělávací nebo výchovný problém, doporučí škola obrátit se na Pedagogicko-psychologickou poradnu (dále PPP).

VÝCHOVNÝ PORADCE

PhDr. Šárka Čížková
PhDr. Šárka Čížková
vychovatelka DM, výchovná poradkyně

Konzultační hodiny

Vychovatelna DM - č. 317

K dispozici denně.
Vždy po předchozí telefonické domluvě.


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Jaroslava Jitka Pánková
PhDr. Jaroslava Jitka Pánková
školní psycholog

Konzultační hodiny

Školní psycholog – kabinet č. 254

Pondělí 14 – 17 hod., Úterý 10 – 12 hod. 
Vždy po předchozí telefonické domluvě.


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Milena Vašíčková
Mgr. Milena Vašíčková
pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 6. roč.

Konzultační hodiny

Školní metodik prevence – kabinet č. 242

Pondělí - pátek o přestávkách nebo kdykoliv po předchozí domluvě.


TIPY A ODKAZY

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, Rybí trh 177/8, Opava 746 01, tel.: 553 622 768

www.pppopava.cz

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Čt 8:00 - 14:00 hodin, Pá 8:00 - 12:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: info@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.