Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitele školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, pedagog, vedoucí oddělení populárního zpěvu

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, koordinátor ŠVP, předsedkyně stipendijní komise

Pedagogický sbor

Mgr. Barbora
Baranová

pedagog

Bc. Eva
Bohuslavová

pedagog, ročníkový učitel 3. roč.

Mgr. Vojtěch
Bernovský - Spurný

pedagog

Mgr. Václav
Dostál

pedagog

Mgr. Zuzana
Fišerová

pedagog

Bc. Kateřina
Eichlerová

pedagog

Jiří
Foltýn, DiS.

korepetitor

Mgr. Marcela
Foltisová

pedagog, vedoucí smyčcového oddělení

MgA. Ondřej
Gillig

pedagog

Mgr. Barbora
Habustová

pedagog

Luca
Gualco

pedagog

Radka
Heiserová, DiS.

pedagog

P. Mgr. Norbert Jan Maria
Hnátek, Th.Lic.

spirituál školy, pedagog

Mgr. Kamila
Chmelová

pedagog

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitelky školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, vedoucí oddělení populárního zpěvu

Dorota
Juríková, DiS.

pedagog

MgA. Olena
Ivanenko

pedagog

BcA. Jakub
Klimánek

pedagog

MgA. Lucie
Korbelová

pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 1. roč.

Mgr. Petra
Kostruhová

pedagog, ročníkový učitel 6. roč.

Mgr. et Mgr. Václav
Kramář, Ph.D.

pedagog, koordinátor ICT

Mgr. Katarína
Jorda Kramolišová

pedagog

BcA. Lukáš
Kubenka

pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby

Ivana
Lebedová, DiS.

pedagog

Pavel
Marek, Dipl.um.

pedagog, vedoucí kytarového oddělení

Mgr. art. Jiří
Meca

pedagog

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP

MgA. Juraj
Nociar

pedagog

Mgr. Pavlin
Panayotov

pedagog

MgA. Kremena
Pešakova

pedagog

MgA. Lukáš
Poledna, Ph.D.

pedagog

MgA. Olena
Pets

korepetitor

MgA. Jana
Polednová

pedagog

PaedDr. Mário
Sedlár, Ph.D.

pedagog

MgA. Svitlana
Shimchak

pedagog

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

BcA. Marek
Šumník

pedagog

BcA. Václav
Stoklasa

pedagog

MgA. Jiří
Šikula

pedagog

MgA. Andrea
Škarbová

pedagog, ročníkový učitel 5. roč.

Mgr. Veronika
Thorovská

pedagog

Mgr. Martin
Thorovský

pedagog

Mgr. art. Vendula
Vaníčková, Ph.D.

vedoucí oddělení klasického zpěvu, pedagog, ročníkový učitel 4. roč.

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 2. roč.

MgA. Jana
Vondráčková, Ph.D.

pedagog

MgA. Anežka
Wacławik

pedagog

Táňa
Wajs

pedagog

MgA. Daniela
Džorova Waldhans

pedagog

MgA. Tereza Joanna
Zatloukalová

pedagog, vedoucí klavírního oddělení

MgA. Iva
Žurková

pedagog

Duchovní

P. Mgr. Norbert Jan Maria
Hnátek, Th.Lic.

spirituál školy, pedagog

Poradci a psychologové

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 2. roč.

PhDr. Tereza
Tabachová

školní psycholožka, výchovná poradkyně

Umělecká rada

Mgr. Marcela
Foltisová

pedagog, vedoucí smyčcového oddělení

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitelky školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, vedoucí oddělení populárního zpěvu

MgA. Lucie
Korbelová

pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 1. roč.

Mgr. et Mgr. Václav
Kramář, Ph.D.

pedagog, koordinátor ICT

BcA. Lukáš
Kubenka

pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby

Pavel
Marek, Dipl.um.

pedagog, vedoucí kytarového oddělení

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP

MgA. Kremena
Pešakova

pedagog

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

Mgr. art. Vendula
Vaníčková, Ph.D.

vedoucí oddělení klasického zpěvu, pedagog, ročníkový učitel 4. roč.

MgA. Tereza Joanna
Zatloukalová

pedagog, vedoucí klavírního oddělení

Ročníkoví učitelé

Bc. Eva
Bohuslavová

pedagog, ročníkový učitel 3. roč.

MgA. Lucie
Korbelová

pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 1. roč.

Mgr. Petra
Kostruhová

pedagog, ročníkový učitel 6. roč.

MgA. Andrea
Škarbová

pedagog, ročníkový učitel 5. roč.

Mgr. art. Vendula
Vaníčková, Ph.D.

vedoucí oddělení klasického zpěvu, pedagog, ročníkový učitel 4. roč.

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 2. roč.

Ostatní zaměstnanci

David
Šván

školník

Martina
Mužíková

ekonomka

Eva
Steuerová

sekretariát

Domov mládeže

Bc. Renáta
Prokešová

vychovatelka DM

Dana
Tesárková

vychovatelka DM