Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitele školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, pedagog, vedoucí oddělení populárního zpěvu

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, koordinátor ŠVP, předsedkyně stipendijní komise

Pedagogický sbor

Mgr. Barbora
Baranová

pedagog

Mgr. Vojtěch
Bernovský - Spurný

pedagog, vedoucí klavírního oddělení

Bc. Eva
Bohuslavová

pedagog, ročníkový učitel 4. roč.

Mgr. Zuzana
Fišerová

pedagog

Bc. Kateřina
Eichlerová

pedagog

Mgr. Jana
Filípková

pedagog

Jiří
Foltýn, DiS.

korepetitor

Mgr. Marcela
Foltisová

pedagog, vedoucí smyčcového oddělení

MgA. Ondřej
Gillig

pedagog

Mgr. Anja
Flaume

pedagog

Mgr. Barbora
Habustová

pedagog

Luca
Gualco

pedagog

Radka
Heiserová, DiS.

pedagog

Mgr. Kamila
Chmelová

pedagog

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitelky školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, vedoucí oddělení populárního zpěvu

MgA. Olena
Ivanenko

pedagog

BcA. Jakub
Klimánek

pedagog

MgA. Lucie
Korbelová

pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 2. roč.

Mgr. Petra
Kostruhová

pedagog

Mgr. et Mgr. Václav
Kramář, Ph.D.

pedagog, koordinátor ICT

Mgr. Katarína
Jorda Kramolišová

pedagog

BcA. Lukáš
Kubenka

pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby

Ivana
Lebedová, DiS.

pedagog, ročníkový učitel 1. roč.

Pavel
Marek, Dipl.um.

pedagog, vedoucí kytarového oddělení

Mgr. art. Jiří
Meca

pedagog

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP

Mgr. Art. Karel
Mrkva

pedagog

MgA. Juraj
Nociar

pedagog

Mgr. Pavlin
Panayotov

pedagog

MgA. Kremena
Pešakova

pedagog

MgA. Lukáš
Poledna, Ph.D.

pedagog

MgA. Daniel
Poledňák

pedagog

MgA. Jana
Polednová

pedagog

MgA. Olena
Pets

korepetitor

Mgr. Marie
Backová

pedagog

PaedDr. Mário
Sedlár, Ph.D.

pedagog

Stepan
Ralyk, DiS.

korepetitor

MgA. Svitlana
Shimchak

pedagog

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

BcA. Marek
Šumník

pedagog

BcA. Václav
Stoklasa

pedagog

MgA. Jiří
Šikula

pedagog

MgA. Andrea
Škarbová

pedagog, ročníkový učitel 6. roč.

Mgr. Veronika
Thorovská

pedagog

Mgr. Martin
Thorovský

pedagog

Mgr. art. Vendula
Vaníčková, Ph.D.

vedoucí oddělení klasického zpěvu, pedagog, ročníkový učitel 5. roč.

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 3. roč.

MgA. Jana
Vondráčková, Ph.D.

pedagog

MgA. Anežka
Wacławik

pedagog

MgA. Táňa
Wajs

pedagog

MgA. Daniela
Džorova Waldhans

pedagog

MgA. Iva
Žurková

pedagog

Duchovní

P. Mgr. Norbert Jan Maria
Hnátek, Th.Lic.

spirituál školy

Poradci a psychologové

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 3. roč.

PhDr. Tereza
Tabachová

školní psycholožka, výchovná poradkyně

Umělecká rada

Mgr. Vojtěch
Bernovský - Spurný

pedagog, vedoucí klavírního oddělení

Mgr. Marcela
Foltisová

pedagog, vedoucí smyčcového oddělení

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitelky školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, vedoucí oddělení populárního zpěvu

MgA. Lucie
Korbelová

pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 2. roč.

BcA. Lukáš
Kubenka

pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby

Pavel
Marek, Dipl.um.

pedagog, vedoucí kytarového oddělení

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP

MgA. Kremena
Pešakova

pedagog

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

Mgr. art. Vendula
Vaníčková, Ph.D.

vedoucí oddělení klasického zpěvu, pedagog, ročníkový učitel 5. roč.

Ročníkoví učitelé

Bc. Eva
Bohuslavová

pedagog, ročníkový učitel 4. roč.

MgA. Lucie
Korbelová

pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 2. roč.

Mgr. Petra
Kostruhová

pedagog

Ivana
Lebedová, DiS.

pedagog, ročníkový učitel 1. roč.

MgA. Andrea
Škarbová

pedagog, ročníkový učitel 6. roč.

Mgr. art. Vendula
Vaníčková, Ph.D.

vedoucí oddělení klasického zpěvu, pedagog, ročníkový učitel 5. roč.

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 3. roč.

Ostatní zaměstnanci

David
Šván

školník

Martina
Mužíková

ekonomka

Eva
Steuerová

sekretariát

Ing. Radmila
Fleischerová

PR manažerka

Domov mládeže

Bc. Renáta
Prokešová

vychovatelka DM

Dana
Tesárková

vychovatelka DM
Přejeme Vám krásné prázdniny

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Pá 8:00 - 14:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: steuerova@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.