Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitele školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, pedagog, vedoucí pěveckého oddělení

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, koordinátor ŠVP, předsedkyně stipendijní komise

Pedagogický sbor

Mgr. Barbora
Baranová

pedagog

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, koordinátor ŠVP, předsedkyně stipendijní komise

Bc. Eva
Bohuslavová

pedagog, ročníkový učitel 2. roč.

Mgr. Vojtěch
Bernovský - Spurný

pedagog

Mgr. Václav
Dostál

pedagog

Mgr. Zuzana
Fišerová

pedagog

Mgr. Art. Linda
Dlouhá

pedagog

Mgr. Marcela
Foltisová

pedagog, vedoucí smyčcového oddělení

MgA. Ondřej
Gillig

pedagog

Mgr. Barbora
Habustová

pedagog

Luca
Gualco

pedagog

Radka
Heiserová, DiS.

pedagog

P. Mgr. Norbert Jan Maria
Hnátek, Th.Lic.

spirituál školy, pedagog

Mgr. Kamila
Chmelová

pedagog

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitelky školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, vedoucí pěveckého oddělení

BcA. Jakub
Klimánek

pedagog

Mgr. Markéta
Kavanová

pedagog, výchovný poradce

MgA. Lucie
Korbelová

pedagog, vedoucí dechového oddělení

Mgr. Petra
Kostruhová

pedagog, ročníkový učitel 5. roč.

Mgr. et Mgr. Václav
Kramář, Ph.D.

pedagog, koordinátor ICT

Mgr. Katarína
Jorda Kramolišová

pedagog

Martin
Kubát, Dipl.spec.

pedagog

BcA. Lukáš
Kubenka

pedagog; vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby; ročníkový učitel 6. roč.

Ivana
Lebedová, DiS.

pedagog

Pavel
Marek, Dipl.um.

pedagog, vedoucí kytarového oddělení

Mgr. art. Jiří
Meca

pedagog

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP

MgA. Juraj
Nociar

pedagog

Mgr. Pavlin
Panayotov

pedagog

MgA. Kremena
Pešakova

pedagog

MgA. Lukáš
Poledna, Ph.D.

pedagog

MgA. Olena
Pets

pedagog

MgA. Jana
Polednová

pedagog

PaedDr. Mário
Sedlár, Ph.D.

pedagog

MgA. Svitlana
Shimchak

pedagog

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

BcA. Marek
Šumník

pedagog

MgA. Iana
Shvachka

pedagog

MgA. Jiří
Šikula

pedagog

MgA. Andrea
Škarbová

pedagog, ročníkový učitel 4. roč.

Mgr. Martin
Thorovský

pedagog

BcA. Daniel
Troszok

pedagog

Mgr. art. Vendula
Vaníčková

pedagog, ročníkový učitel 3. roč.

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 1. roč.

MgA. Jana
Vondráčková, Ph.D.

pedagog

MgA. Anežka
Wacławik

pedagog

Daniela
Džorova Waldhans

pedagog

MgA. Milan
Zatloukal

pedagog

MgA. Tereza Joanna
Zatloukalová

pedagog, vedoucí klavírního oddělení

BcA. Iva
Žurková

pedagog

Duchovní

P. Mgr. Norbert Jan Maria
Hnátek, Th.Lic.

spirituál školy, pedagog

Poradci a psychologové

Mgr. Markéta
Kavanová

pedagog, výchovný poradce

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 1. roč.

Umělecká rada

Mgr. Marcela
Foltisová

pedagog, vedoucí smyčcového oddělení

MgA. Zdeněk
Kapl

zástupce ředitelky školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, vedoucí pěveckého oddělení

MgA. Lucie
Korbelová

pedagog, vedoucí dechového oddělení

Mgr. et Mgr. Václav
Kramář, Ph.D.

pedagog, koordinátor ICT

BcA. Lukáš
Kubenka

pedagog; vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby; ročníkový učitel 6. roč.

Pavel
Marek, Dipl.um.

pedagog, vedoucí kytarového oddělení

Mgr. Zdeňka
Myšková

zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP

MgA. Kremena
Pešakova

pedagog

Mgr. Nikola
Sklenářová, Ph.D.

ředitelka školy, pedagog

MgA. Tereza Joanna
Zatloukalová

pedagog, vedoucí klavírního oddělení

Ročníkoví učitelé

Bc. Eva
Bohuslavová

pedagog, ročníkový učitel 2. roč.

Mgr. Petra
Kostruhová

pedagog, ročníkový učitel 5. roč.

BcA. Lukáš
Kubenka

pedagog; vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby; ročníkový učitel 6. roč.

MgA. Andrea
Škarbová

pedagog, ročníkový učitel 4. roč.

Mgr. art. Vendula
Vaníčková

pedagog, ročníkový učitel 3. roč.

Mgr. Milena
Vašíčková

pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 1. roč.

Ostatní zaměstnanci

David
Šván

školník

Martina
Mužíková

ekonomka

Eva
Steuerová

sekretariát

Domov mládeže

Bc. Renáta
Prokešová

vychovatelka DM

POPULÁRNÍ ZPĚV

otevíráme nové zaměření oboru ZPĚV