Dechové oddělení

"Hudba je rytmus nacházející cestu k nejskrytějším místům duše." 

Vyučují se obory všech základních dechových nástrojů, ve vyšších ročnících některé příbuzné nástroje. 

Vyučované obory se dle charakteru nástroje dělí do dvou hlavních složek:

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ

Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na barokní příčnou flétnu

Hra na hoboj

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na fagot

ŽESŤOVÉ

Hra na trumpetu

Hra na lesní roh

Hra na pozoun

Výuka probíhá individuálně 2 - 3 hodiny týdně.  Studium je šestileté , po čtvrtém ročníku studenti skládají maturitní zkoušku a v šestém završují studium absolutoriem, a získávají  titul DiS.  Důležitou součástí výuky je studium orchestrálních partů, komorní hra a od 2. ročníku hra v orchestru. 

Důležitou součásti studia, vedle hlavních oborů, je aktivní účast hry v různých komorních uskupeních. Studenti dechového oddělení mají také řadu příležitostí k sólovým výstupům.

Jako absolventi pak buď obstojí při konkurzech do orchestrů nejrůznějšího zaměření, nebo se dokáží kvalifikovat jako učitelé ZUŠ a prohlubovat tak tradici hry na dechové nástroje.  Ve většině případů však naši absolventi pokračují studiem na uměleckých vysokých školách.

hra na příčnou flétnu
hra na příčnou flétnu

Nástrojové vybavení

Církevní konzervatoř disponuje několika kopiemi historických nástrojů. Nejnověji pořízenými nástroji jsou renesanční a barokní příčná flétna, které byly pro potřeby Církevní konzervatoře vyrobeny v roce 2022. Renesanční tenorová příčná flétna je kopií nástroje rodiny Bassanů (aktivní 1530-1650) a je laděna v 440 Hz. Barokní příčná flétna je kopií nástroje G. A. Rottenburgha (1709-1790) a její ladění je možné alterovat díky výměnným středním dílům (440 a 415 Hz). Církevní konzervatoř také pro potřeby studentů zobcové flétny zakoupila část renesančního consortu firmy Moeck (sopraninová, sopránová, altová a tenorová renesanční zobcová flétna) a sopraninovou, tenorovou a basovou barokní flétnu v ladění 440 Hz. V roce 2010 byly zakoupeny dvě barokní flétny - zobcová a příčná. Nástroje vyrobila německá firma Kobliczek Musikinstrumentenbau z Taunussteinu. Zobcová flétna je vyrobena podle barokní předlohy z roku 1717, jejímž autorem je Giovanni Maria Anciuti. Flétna je ze zimostrázu a je vybavena dvěma výměnnými částmi pro hru v 440 nebo 415 Hz. Předlohou pro příčnou flétnu je nástroj, který postavil Carlo Palanca (cca. 1690-1783). 

PEDAGOGOVÉ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ

MgA. Lucie Korbelová
MgA. Lucie Korbelová
pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 2. roč.
Dorota Juríková, DiS.
Dorota Juríková, DiS.
pedagog
MgA. Anežka  Wacławik
MgA. Anežka Wacławik
pedagog
Mgr. Pavlin Panayotov
Mgr. Pavlin Panayotov
pedagog
BcA. Jakub Klimánek
BcA. Jakub Klimánek
pedagog
MgA. Jana Polednová
MgA. Jana Polednová
pedagog
BcA. Daniel Troszok
BcA. Daniel Troszok
pedagog


Přejeme Vám krásné prázdniny

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Pá 8:00 - 14:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: steuerova@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.