Dechové oddělení

"Hudba je rytmus nacházející cestu k nejskrytějším místům duše." 

Vyučují se obory všech základních dechových nástrojů, ve vyšších ročnících některé příbuzné nástroje. 

Vyučované obory se dle charakteru nástroje dělí do dvou hlavních složek:

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ

Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na barokní příčnou flétnu

Hra na hoboj

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na fagot

ŽESŤOVÉ

Hra na trumpetu

Hra na lesní roh

Hra na pozoun

Výuka probíhá individuálně 2 - 3 hodiny týdně.  Studium je šestileté , po čtvrtém ročníku studenti skládají maturitní zkoušku a v šestém završují studium absolutoriem, a získávají  titul DiS.  Důležitou součástí výuky je studium orchestrálních partů, komorní hra a od 2. ročníku hra v orchestru. 

Důležitou součásti studia, vedle hlavních oborů, je aktivní účast hry v různých komorních uskupeních. Studenti dechového oddělení mají také řadu příležitostí k sólovým výstupům.

Jako absolventi pak buď obstojí při konkurzech do orchestrů nejrůznějšího zaměření, nebo se dokáží kvalifikovat jako učitelé ZUŠ a prohlubovat tak tradici hry na dechové nástroje.  Ve většině případů však naši absolventi pokračují studiem na uměleckých vysokých školách.

hra na příčnou flétnu
hra na příčnou flétnu

Nástrojové vybavení

Církevní konzervatoř disponuje několika barokními nástroji. V roce 2010 byly zakoupeny dvě barokní flétny - zobcová a příčná. Nástroje vyrobila německá firma Kobliczek Musikinstrumentenbau z Taunussteinu. Zobcová flétna je vyrobena podle barokní předlohy z roku 1717, jejímž autorem je Giovanni Maria Anciuti. Flétna je ze zimostrázu a je laděna na 415 Hz. Předlohou pro příčnou flétnu je nástroj, který postavil Carlo Palanca (cca. 1690-1783). Tento turínský hudebník a stavitel hudebních nástrojů je znám především svými hoboji a fagoty. 


PEDAGOGOVÉ DECHOVÉHO ODDĚLENÍ

MgA. Lucie Korbelová
MgA. Lucie Korbelová
pedagog, vedoucí dechového oddělení
Mgr. Art. Linda Dlouhá
Mgr. Art. Linda Dlouhá
pedagog
MgA. Anežka  Wacławik
MgA. Anežka Wacławik
pedagog
Mgr. Pavlin Panayotov
Mgr. Pavlin Panayotov
pedagog
BcA. Jakub Klimánek
BcA. Jakub Klimánek
pedagog
MgA. Jana Polednová
MgA. Jana Polednová
pedagog
BcA. Daniel Troszok
BcA. Daniel Troszok
pedagog
MgA. Milan Zatloukal
MgA. Milan Zatloukal
pedagog