Hudební tělesa při konzervatoři

Pěvecké sbory a komorní orchestr.

Na konzervatoři pracují tři pěvecké studentské sbory – smíšený pěvecký sbor Laudate Dominum, komorní sbor a gregoriánská schola Bonifantes Opavienses.

Instrumentalisté z řad studentů i pedagogů společně působí v Komorním orchestru CKNŘ.

LAUDATE DOMINUM

Smíšený pěvecký sbor Laudate Dominum při Církevní konzervatoři Německého řádu, jehož součástí je i komorní sbor, vznikl současně se založením školy roku 1999. V současné době je jeho uměleckým vedoucím MgA. Jiří Šikula. Dívčí sbor CKNŘ pracuje pod vedením MgA. Kremeny Pešakove.

Na konzervatoři pracují tři pěvecké studentské sbory – smíšený pěvecký sbor Laudate Dominum, komorní sbor a gregoriánská schola Bonifantes Opavienses.

Instrumentalisté z řad studentů i pedagogů společně působí v Komorním orchestru CKNŘ.

Laudate Dominum
Laudate Dominum

Repertoár těchto sborů je velmi různorodý. Jde napříč stylovým spektrem od období renesance až po současnost. V rámci tohoto spektra se repertoár pohybuje od posluchačsky vděčných kusů jakými jsou kupříkladu černošské spirituály nebo úpravy lidových písní až po umělecky závažná sborová díla jako například Žalm 42 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho pro sólo, smíšený sbor a orchestr (úspěšně provedený v adventním cyklu 2006), Moteta op. 74 Johannese Brahmse, kantáty Hora tří světel Bohuslava Martinů nebo Otčenáš Leoše Janáčka (adventní cyklus 2007).

Všichni posluchači konzervatoře mají sborový zpěv jako povinný předmět. Podstatnou část sboru tvoří studenti sólového zpěvu. Tato skutečnost má velice příznivý vliv na vytříbený témbr tělesa, který je pozitivně hodnocen.

Studenti na svých koncertních vystoupeních reprezentují školu nejen v Opavě a jejím okolí, ale i po celé České republice. Koncertují rovněž i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Polsko).


BONIFANTES OPAVIENSES

gregoriánská schola
gregoriánská schola

Gregoriánská schola Bonifantes Opavienses byla založena na tehdejší Církevní střední varhanické škole roku 2000 BcA. Lukášem Kubenkou, pod jehož vedením pracuje a zpívá dosud. Je tvořena výhradně z posluchačů konzervatoře, repertoárovou základnu tvoří zpěvy gregoriánského chorálu a zpěvy období raného vícehlasu. Od počátku schola pravidelně vystupuje především při školních bohoslužbách v kapli Povýšení sv. Kříže v Opavě, účinkovala také při významných církevních akcích Německého řádu v Opavě, Vídni a Bouzově, ve Vladislavském sále Pražského Hradu při návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice v roce 2009, případně při jiných významných příležitostech (Hradec Králové, Želiv, Šternberk).

Gregoriánský chorál je pěstován podle nejnovějších výsledků sémiologického bádání. K poznání těchto výsledků nám velmi dopomohl Fr. Gregor Baumhof, OSB, který od roku 2003 pravidelně v Opavě vede kurzy gregoriánského chorálu. Fr. Gregor působí jako profesor na konzervatoři Richarda Strausse v Mnichově, kde vyučuje gregoriánský chorál, dějiny chrámové hudby a latinský jazyk. Kurzů se zúčastňuje mnoho zájemců z řad odborníků a laické veřejnosti (viz Kurzy gregoriánského chorálu).

Ke zvýšení zájmu o gregoriánský chorál přispěly dva týdenní pobyty v benediktinském opatství Niederalteich, které členové scholy absolvovali, spojené s praktickým pěstováním gregoriánského chorálu při liturgii. Stejně jako cyklus šesti koncertů Laus organi (2003), při kterých zpívala gregoriánská schola Bonifantes Opavienses pod vedením Fr. Gregora. Varhanního partu se zhostil Lukáš Kubenka. 

V roce 2009 se dostalo opavské gregoriánské schole velké pocty. Byla pozvána ke spoluúčinkování při návštěvě Svatého otce Benedikta XVI. v České republice. Svým zpěvem jej potěšila při jeho setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Od roku 2014 působí na konzervatoři také Dívčí gregoriánská schola CKNŘ, která pracuje pod vedením MgA. Radky Slaninové.


KOMORNÍ SBOR A KOMORNÍ ORCHESTR

Od roku 2010 působí v CKNŘ nejrůznější instrumentální a vokálně-instrumentální uskupení studentů a pedagogů školy zejména v oblasti komorní hudby. Od roku 2015 pracuje při konzervatoři Komorní orchestr CKNŘ.

2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025