Kurzy gregoriánského chorálu

Gregoriánská semiologie a modologie, dějiny gregoriánského chorálu i praktický nácvik chorálních zpěvů.

Kurzy gregoriánského chorálu pořádáme pravidelně od roku 2003. Jejich vedení se od počátku ujal vynikající odborník na gregorianiku a hymnologii Fr. Gregor Baumhof z Německa, který působí jako profesor na konzervatoři Richarda Strausse v Mnichově, kde vyučuje gregoriánský chorál, dějiny chrámové hudby a latinský jazyk. Od roku 2015 přednáší na kurzech gregoriánského chorálu Doc. PhDr. David Eben, Ph.D., pedagog Univerzity Karlovy v Praze. Kurzů se zúčastňuje mnoho zájemců z řad laiků i odborné veřejnosti.

Náplní kurzů je gregoriánská semiologie a modologie, dále dějiny gregoriánského chorálu a praktický nácvik chorálních zpěvů. Kurz probíhá ve třech dnech. Kurzisté mají možnost aktivně se podílet a zapojit do zpěvů měšního propria, které nacvičovali během celého kurzu, na závěrečné slavnostní mši svaté, jejíž hudební produkci vede D. Eben.