Kurzy gregoriánského chorálu

Gregoriánská semiologie a modologie, dějiny gregoriánského chorálu i praktický nácvik chorálních zpěvů.

Kurzy gregoriánského chorálu pořádáme pravidelně od roku 2003. Jejich vedení se od počátku ujal vynikající odborník na gregorianiku a hymnologii Fr. Gregor Baumhof z Německa, který působí jako profesor na konzervatoři Richarda Strausse v Mnichově, kde vyučuje gregoriánský chorál, dějiny chrámové hudby a latinský jazyk. Od roku 2015 přednáší na kurzech gregoriánského chorálu Doc. PhDr. David Eben, Ph.D., pedagog Univerzity Karlovy v Praze. Kurzů se zúčastňuje mnoho zájemců z řad laiků i odborné veřejnosti.

Náplní kurzů je gregoriánská semiologie a modologie, dále dějiny gregoriánského chorálu a praktický nácvik chorálních zpěvů. Kurz probíhá ve třech dnech. Kurzisté mají možnost aktivně se podílet a zapojit do zpěvů měšního propria, které nacvičovali během celého kurzu, na závěrečné slavnostní mši svaté, jejíž hudební produkci vede D. Eben.

ADVENTNÍ KONCERTY 2022

Přijměte srdečné pozvání na tradiční adventní koncerty. Studenti a pedagogové konzervatoře se představí ve Velké Polomi, Olomouci a Opavě.