Pěvecké oddělení

"Zpěv se skládá ze slov, kterým narostla křídla!"                                  

Pěvecké oddělení je od počátku existence konzervatoře nejpočetnější. Posluchači absolvují čtyřleté studium hlavního oboru sólový zpěv, ukončené maturitní zkouškou, nebo šestileté, ukončené absolutoriem.

PŘEDPOKLADY STUDIA

Hlavním předpokladem pro studium sólového zpěvu je pěkný, zdravý hlas s pěvecko-technickými předpoklady, muzikálností, výrazovými schopnostmi a správnou dikcí. Dílčím předpokladem je prokázání základních znalostí všeobecné hudební nauky.

SÓLOVÝ ZPĚV - hlavní obor

Při studiu sólového zpěvu je důraz kladen na rozvoj hlasových, pěvecko-technických, intonačně-rytmických a interpretačních schopností studenta pod odborným vedením pedagogů s uměleckými a pedagogickými zkušenostmi. U studentů jiných oborů se výuka sólového zpěvu zaměřuje především na správné vedení hlasu.

Výuka sólového zpěvu probíhá individuálně v rozsahu 2–3 hodin týdně. Důraz je kladen na rozvoj hlasových, pěvecko-technických, intonačně-rytmických a interpretačních schopností studenta. Ti se vzdělávají pod odborným vedením pedagogů a jsou připravováni pro svůj další umělecký vývoj.

Studenti pěveckého oddělení absolvují během svého studia velké množství koncertů a vystoupení. Jsou to zejména adventní koncerty včetně významných zahraničních koncertních zájezdů, kde účinkují ať už jako sólisté nebo členové pěveckého sboru. Jsou aktivními účastníky významných pěveckých soutěží a získávají význačná ocenění. (Praha, Ostrava, Stonava, Olomouc, Krnov, Karlovy Vary atd.)

Taktéž se posluchači pěveckého oddělení pravidelně aktivně účastní interpretačních seminářů - kurzů barokní hudby a kurzů gregoriánského chorálu pořádaných na půdě opavské konzervatoře. Spolupracují s operní scénou zdejšího Slezského divadla v Opavě, v níž byl studenty CKNŘ výrazně posílen především mužský sbor. Trvalá je rovněž spolupráce se statutárním městem Opava a Slezským zemským muzeem.

zpěv
zpěv

SÓLOVÝ ZPĚV - v ostatních oborech studia

Posluchači hlavního oboru trojobor církevní hudba absolvují sólový zpěv 1. – 6. ročník s dotací jedné hodiny týdně. Posluchači hlavního oboru řízení sboru absolvují sólový zpěv 1. – 6. ročník s dotací jedné hodiny týdně. Posluchači hlavního oboru hra na varhany absolvují sólový zpěv v rámci 2. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. Cílem je získání základů pěvecké techniky s ohledem na účinkování ve sborových tělesech.

PEDAGOGOVÉ PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ

Vyučující hlavního oboru Sólový zpěv

MgA. Zdeněk Kapl
MgA. Zdeněk Kapl
zástupce ředitele školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, pedagog, vedoucí pěveckého oddělení


Mgr. Barbora Baranová
Mgr. Barbora Baranová
pedagog
Mgr. Zuzana Fišerová
Mgr. Zuzana Fišerová
pedagog
Mgr. Barbora Habustová
Mgr. Barbora Habustová
pedagog
Mgr. Katarína Jorda Kramolišová
Mgr. Katarína Jorda Kramolišová
pedagog
MgA. Juraj  Nociar
MgA. Juraj Nociar
pedagog
MgA. Andrea Škarbová
MgA. Andrea Škarbová
pedagog, ročníkový učitel 4. roč.
Mgr. art. Vendula Vaníčková, Ph.D.
Mgr. art. Vendula Vaníčková, Ph.D.
pedagog, ročníkový učitel 3. roč.


Další vyučující pěveckého oddělení

Radka Heiserová, DiS.
Radka Heiserová, DiS.
pedagog
Ivana Lebedová, DiS.
Ivana Lebedová, DiS.
pedagog
Mgr. Vojtěch Bernovský - Spurný
Mgr. Vojtěch Bernovský - Spurný
pedagog