Oddělení konzervatoře

Konzervatoř se člení do dvou teoretických a sedmi uměleckých oddělení.
Seznamte se s jejich profily i s pedagogy.

ODDĚLENÍ KONZERVATOŘE a jejich vedoucí

Všeobecně vzdělávací předměty

Mgr. Milena Vašíčková
Mgr. Milena Vašíčková
pedagog, vedoucí oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů, metodik prevence, ročníkový učitel 2. roč.

Oddělení odborných teoretických předmětů

Mgr. Zdeňka Myšková
Mgr. Zdeňka Myšková
zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP

Pěvecké oddělení

MgA. Zdeněk Kapl
MgA. Zdeněk Kapl
zástupce ředitele školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, pedagog, vedoucí oddělení populárního zpěvu

Klavírní oddělení

MgA. Tereza Joanna Zatloukalová
MgA. Tereza Joanna Zatloukalová
pedagog, vedoucí klavírního oddělení

Varhanní oddělení

BcA. Lukáš Kubenka
BcA. Lukáš Kubenka
pedagog, vedoucí varhanního oddělení, řízení sboru a církevní hudby

Dechové oddělení

MgA. Lucie Korbelová
MgA. Lucie Korbelová
pedagog, vedoucí dechového oddělení, ročníkový učitel 1. roč.

Smyčcové oddělení

Mgr. Marcela Foltisová
Mgr. Marcela Foltisová
pedagog, vedoucí smyčcového oddělení

Kytarové oddělení

Pavel Marek, Dipl.um.
Pavel Marek, Dipl.um.
pedagog, vedoucí kytarového oddělení

Oddělení řízení sboru a církevní hudby

MgA. Kremena Pešakova
MgA. Kremena Pešakova
pedagog