Festival MÁME RÁDI BAROKO

Nesoutěžní koncertní přehlídka zaměřená na interpretaci staré hudby a interpretační kurzy staré hudby - barokní dílny pod vedením lektorů, odborníků na barokní hudbu. 

15. ročník festivalu

MÁME RÁDI BAROKO

čtvrtek 16. března 2023

Přehlídka je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou provozují skladby barokních mistrů.

Podmínky účasti

Repertoár: sólové a komorní skladby barokních skladatelů.

Délka vystoupení:

• žáci ZUŠ do 5 minut

• studenti konzervatoří a pedagogové do 10 minut

V prostorách školy bude k dispozici klavír, cembalo (415/440 Hz) a varhany. Všichni účastníci obdrží tištěný program a účastnický list. Z přehlídky bude pořízen videozáznam a bude dostupný na YouTube kanálu školy. 

Přehlídka se uskuteční v prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu a bude přístupná veřejnosti.

Zájemci se mohou přihlásit pomocí elektronické přihlášky FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Termín podávání elektronických přihlášek do 28. 2. 2023.

POPLATKY (...ROZBALTE)

Poplatek za účast na přehlídce Máme rádi baroko:

• jednotlivá osoba 200,- Kč

• soubor 2 a více členů 400,- Kč


Platba předem do 5. 3. 2023 na účet: 2856731002/5500 (Raiffeisenbank)

Variabilní symbol: 16032023

Text pro příjemce: baroko – jméno a příjmení

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

INTERPRETAČNÍ KURZY STARÉ HUDBY

pátek 17. - neděle 19. března 2023

Pro příznivce staré hudby, kteří se zajímají o problematiku autentické interpretace a rádi by své vědomosti prohloubili, jsme opět připravili interpretační kurzy staré hudby – BAROKNÍ DÍLNY.

Kdo se může přihlásit?

Sóloví zpěváci, instrumentalisté, sbormistři, laická veřejnost.

Aktivní účast zahrnuje 1 individuální hodinu.

Zájemci se mohou přihlásit pomocí elektronické přihlášky FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Termín podávání elektronických přihlášek do 28. 2. 2023

poplatky (...ROZBALTE)

Poplatek za účast na interpretačních kurzech staré hudby: 400,- Kč/ za lekci (45 minut)

Platba předem do 5. 3. 2023 na účet: 2856731002/5500 (Raiffeisenbank)

Variabilní symbol: 99992023

Text pro příjemce: baroko kurzy – jméno a příjmení

LEKTOŘI

VOJTĚCH SPURNÝ - KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
Vojtěch Spurný 

Narodil se v roce 1964. Studoval na Pražské konzervatoři (hra na flétnu a na klavír), na Akademii múzických umění v Praze (obory operní režie, dirigování a hra na cembalo) a na Vysoké škole v Utrechtu (hra na cembalo a provozovací praxe staré hudby). K jeho pedagogům patřili mj. Helmut Rilling, Johann Sonnleitner a Kenneth Gilbert. Jako asistent režiséra a dirigenta spolupracoval mj. s Bohumilem Gregorem, Davidem Radokem (Národní divadlo v Praze) či Arnoldem Östmanem (Zámecké divadlo v Drottningholmu). Již během studií dirigoval symfonické orchestry a současně se věnoval operní režii (Mozartova Figarova svatba, aktovky Bohuslava Martinů a Bendův Lazebník sevillský v divadle DISK, Gaglianova Dafné na barokním festivalu ve Valticích, Lortzingova Zkouška na operu v České televizi). Jako dirigent si zaslouženou pozornost získal pohotovým záskokem ve Smetanově Prodané nevěstě při hostování Národního divadla v Bratislavě (1993) nebo českou premiérou Scarlattiho oratoria Agar (interpretace na staré nástroje) na festivalu Starý zákon v umění (1995). V sezoně 1996/1997 přijal nabídku opery v Göteborgu, kde nastudoval a dirigoval Rossiniho operu Cesta do Remeše, která byla kritikou označena za jednu z nejlepších inscenací posledních dvaceti let. V červnu 1998 spoluinscenoval s režisérem J. A. Pitínským Purcellovu operu Dido a Aeneas v plzeňském divadle (se souborem Musica Solutaris), která byla kritikou vyhlášena inscenací roku 1998. V sezoně 2000/2001 nastudoval v Göteborské opeře Rossiniho Lazebníka sevillského. V letech 1999-2004 byl Vojtěch Spurný stálým dirigentem Státní opery Praha. V sezoně 2002/2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa a dnes je v tomto divadle stálým hostujícím dirigentem. Během svého působení zde nastudoval či přestudoval 8 operních titulů. Intenzivně se věnuje také koncertní činnosti – jako hráč na klávesové historické nástroje i čtvrttónový klavír. Se souborem barokních nástrojů Musica Salutaris, jehož je uměleckým vedoucím, uvedl v roce 2000 v zámeckém divadle v Litomyšli českou premiéru první dochované opery Jacopa Periho Euridice. Průběžně pracuje na nahrávce kompletního ročníku Telemannových kantát pro Český rozhlas. Od roku 1999 Spurný trvale spolupracuje s Českou komorní filharmonií a od roku 2003 je jejím hlavním dirigentem. Od roku 1991 působí každoročně též na mistrovských kurzech Ticino Musica ve Švýcarsku (cembalo, klavírní spolupráce, operní kurz, vedení operního studia). Jako klavírista se po boku mezzosopranistky Dagmar Peckové zúčastnil mistrovských kurzů v rámci Schleswig-Holstein Musikfestival. V současné době působí jako hostující dirigent Jihočeské filharmonie, zastává funkci šéfdirigenta v opavské opeře a pedagogicky působí na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě, jako vyučující hry na cembalo.

Anežka WACłAWIK - dŘEVĚNÉ Dechové nástroje
Anežka Wacławik je instrumentaliskou specializující se na historické příčné a zobcové flétny. Historickou interpretaci hudby starších stylových období studovala na Janáčkově Akademii Múzických umění v Brně, Královské konzervatoři v Den Haagu (NL) a Conservatorium van Amsterdam (NL). V současnosti je studentkou Universität Mozarteum v Salcburku (AT). Vedle studia na hudebních akademiích konzultovala svoji hru s předními světovými hráči na historické flétny (Barthold Kuijken, Ashley Solomon, Walter van Hauwe, Bollette Roed, Eric Bosgraaf, Peter Holtslag, Michael Posh, Alexis Kossenko, Kerstin de Witt…). Měla možnost spolupracovat s některými z předních světových autorit na poli historicky poučené interpretace - Centre de musique baroque de Versailles (FR), Oh! Orkiestra Historiczna (PL) nebo Arte dei Suonatori (PL). Jako sólistka, členka komorních seskupení nebo orchestrů se zúčastnila množství hudebních festivalů jako Festival d’Ambronay (FR), Musica Antica (NL), All’Improvviso (PL) nebo Letní slavnosti staré hudby (CZ). Vedle hráčských aktivit se od roku 2014 věnuje také pedagogické činnosti na konzervatořích v Opavě (od 2020) a Brně (od 2022), kde vede třídy historických fléten.
JULIE BRANÁ - dřevěné dechové nástroje

Julie Braná vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři u prof. M. Kroupové. V roce 2001 získala magisterský diplom s vyznamenáním na zobcovou flétnu u prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku. Studium zde úspěšně ukončila v roce 2004 koncertním certifikátem s vyznamenáním. Barokní a klasicistní příčnou flétnu studovala v letech 2001-2003 na Hochschule für Künste v Brémách u prof. M. Roota. Během studií absolvovala mistrovské interpretační kurzy např. v Německu a Norsku

V roce 2003 založila jako první profesionální interpret hry na zobcovou flétnu v České republice třídu hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni a profesorkou tohoto oboru je též od roku 2006 na Pražské konzervatoři, zde od roku 2017 vyučuje též hlavní obor barokní příčná flétna. Její pedagogické působení zásadně ovlivnilo také výuku na zobcovou flétnu v oblasti základních uměleckých škol – více jak 10 let velice úspěšně působila na ZUŠ B. Smetany v Plzni.Julie Braná vystupuje a nahrává se souborem Ensemble Accento, jehož je spolu s cembalistkou Editou Keglerovou zakladatelkou, dále s plzeňským triem zobcových fléten Tre Fontane.

Markéta knittlová - smyčcové nástroje

Markéta Knittlová studovala housle na plzeňské konzervatoři. Po absolutoriu se začala věnovat hře na barokní housle a jejich studiu v Praze, působila například v souboru Gioia della Musica a absolvovala interpretační kurzy u Catherine Mackintosh. Následně obor barokních houslí vystudovala na Dresdner Akademie für Alte Musik, a to pod vedením profesora Simona Standage.

Jejím domovským souborem je Collegium 1704, mimo to hostuje zejména v souborech Musica Florea a Lautten Compagney Berlin. V poslední době se podílela na nahrávání tří CD Vivaldiho fagotových koncertů se Sergiem Azzolinim a L’Onda Armonica.

Kromě své profesní dráhy působí Markéta Knittlová již řadu let též pedagogicky na ZUŠ Šimáčkova Praha.

alena hellerová - zpěv
Alena Hellerová studovala zpěv na Konzervatoři Teplice, dále na Pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Magdalény Hajóssyové. Dále se zdokonalovala na mistrovských kurzech u Magdy Nádor, Soni Ghazarian a Joela Frederiksena. Jako sólistka se představila v řadě oratorií, v kantátách i ve skladbách soudobých autorů; spolupracovala s dirigenty, jako jsou Tomáš Netopil, Ondřej Kukal, Stanislav Vavřínek či Peter Vrábel; hostovala se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, s Moravskou filharmonií Olomouc, Pardubickou komorní filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Komorním orchestrem Berg a Komorním orchestrem pražských symfoniků. Od roku 2010 se intenzivně věnuje barokní hudbě. Je členkou Collegia Vocale 1704, s nímž koncertovala i jako sólistka na prestižních festivalech ve Francii (La Chaise-Dieu, Sablé, Pontoise), v Holandsku (Festival Oude Muziek Utrecht, Wratislavia Cantans), Německu (Regensburg, Berlín) aj.Bližší informace

Eva Steuerová, sekretariát školy, steuerova@konzervator.cz, tel: 595 173 028, 731 625 797

MgA. Zdeněk Kapl, kapl@konzervator.cz, tel: 739 077 608

baroko 2023
baroko 2023

KE STAŽENÍ...


Videonahrávky vystoupení účastníků 14. ročníku přehlídky MÁME RÁDI BAROKO 2022

YouTube
YouTube

MÁME RÁDI BAROKO 2022 - video
VŠEOBECNÉ INFORMACE A HISTORIE

Přehlídka Máme rádi baroko vznikla v roce 2008 a pořádala ji ZUŠ Háj ve Slezsku spolu se sdružením Talent. Církevní konzervatoř Německého řádu postupně její organizaci převzala, přehlídku pořádá každoročně v březnu  jako nesoutěžní koncertní přehlídku zaměřenou na interpretaci staré hudby a je obvykle doplněna interpretačními kurzy barokní hudby - barokními dílnami pod vedením odborníků na dobovou interpretaci, případně i zajímavou přednáškou k dané problematice.


Přehlídka MÁME RÁDI BAROKO je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou hrají či zpívají skladby barokních mistrů. Přehlídka se uskutečňuje v prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu, k dispozici v koncertních sálech školy jsou cembala, varhany i klavíry. Jednotlivá vystoupení sólistů či souborů ZUŠ zpravidla nepřesahují 5 minut, u studentů konzervatoří a pedagogů pak 10 minut. Podle počtu přihlášených je program rozdělen do několika bloků.13. ročník - byl vyhlášen, ale z důvodu Covidu proběhl jen v omezeném režimu


PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám pro zájemce o studium, kteří již odevzdali Přihlášku. TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ: pátek 1. 12. 2023, pátek 8. 12. 2023, pátek 15. 12. 2023 a pátek 5. 1. 2024 Svou přihlášku do přípravných kurzů zašlete spolu s přihláškou ke studiu nebo pište e-mailem na steuerova@konzervator.cz