Přehlídka "Máme rádi baroko"

Nesoutěžní koncertní přehlídka zaměřená na interpretaci staré hudby. 

přednáška 2019
přednáška 2019

Přehlídka Máme rádi baroko vznikla v roce 2008 a pořádala ji ZUŠ Háj ve Slezsku spolu se sdružením Talent. Církevní konzervatoř Německého řádu postupně její organizaci převzala, přehlídku pořádá každoročně v březnu  jako nesoutěžní koncertní přehlídku zaměřenou na interpretaci staré hudby a je obvykle doplněna interpretačními kurzy barokní hudby - barokními dílnami pod vedením odborníků na dobovou interpretaci, případně i zajímavou přednáškou k dané problematice.


Přehlídka MÁME RÁDI BAROKO je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou hrají či zpívají skladby barokních mistrů. Přehlídka se uskutečňuje v prostorách Církevní konzervatoře Německého řádu, k dispozici v koncertních sálech školy jsou cembala, varhany i klavíry. Jednotlivá vystoupení sólistů či souborů ZUŠ zpravidla nepřesahují 5 minut, u studentů konzervatoří a pedagogů pak 10 minut. Podle počtu přihlášených je program rozdělen do několika bloků.