Smyčcové oddělení

„Myšlení, stejně jako hra na housle nebo piano, vyžaduje denní cvičení.“ Charlie Chaplin

Hra na housle - Hra na violu - Hra na violoncello - Hra na kontrabas

Smyčcové oddělení CKNŘ v Opavě je zastoupeno obory Hra na housle, violu, violoncello a kontrabas. Výuka na tyto nástroje umožňuje nadaným absolventům základních uměleckých škol pokračovat v jejich dalším rozvoji.

Studium je šestileté a lze jej realizovat formou denního studia, případně se speciálním studijním plánem. Po čtyřech letech je ukončeno maturitní zkouškou a v navazujícím 5. a 6. ročníku studenti absolvují další předměty odborné přípravy. Studium je ukončeno absolutoriem.

V průběhu studia se studenti aktivně podílejí na velkém množství školních i mimoškolních kulturních akcí jako sólisté, v komorní hře, nebo v komorním orchestru. Pravidelně se účastní houslových kurzů a seminářů, vedených výraznými uměleckými a pedagogickými osobnostmi, stejně tak interpretačních soutěží v sólové i komorní hře.

struny
strunyUplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění jako sólisté nebo hráči profesionálních orchestrů či komorních seskupení. Mohou působit jako pedagogové na základních uměleckých školách, nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru u nás i v zahraničí.


PEDAGOGOVÉ smyčcového oddělení

Mgr. Marcela Foltisová
Mgr. Marcela Foltisová
pedagog, vedoucí smyčcového oddělení


BcA. Marek Šumník
BcA. Marek Šumník
pedagog
MgA. Daniela Džorova Waldhans
MgA. Daniela Džorova Waldhans
pedagog


Přejeme Vám krásné prázdniny

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Pá 8:00 - 14:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: steuerova@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.