Studentský parlament

 Přímý spojovník mezi studenty a ředitelnou.

Studentský parlament vznikl na Církevní konzervatoři Německého řádu jako iniciativa studentů, která podporuje zodpovědnost studentů za vlastní vzdělávání. Parlament se podílí na konkretizaci práv a povinností studentů, konkretizaci podmínek vzdělávání. Je to prostor pro zapojení studentů do života školy. 

Studentský parlament se schází pravidelně a reaguje na aktuální dění ve škole. Předkládá vedení školy podněty, otázky a návrhy a snaží se společně najít optimální řešení. Parlament je prostředkem pro přenos informací mezi studenty a vedením školy. 

Studentský parlament tvoří 12 studentů, tj. 2 studenti z každého ročníku. Těchto 12 studentů si volí svého zástupce - předsedu studentského parlamentu, který jedná  jménem parlamentu s vedením školy. 

Ve školním roce 2023/2024 pracuje Studentský parlament na Církevní konzervatoři Německého řádu ve složení:

Zasedání studentského parlamentu v ředitelně
Zasedání studentského parlamentu v ředitelně

Zvolení zástupci ročníků:

1. ročník: B. Niemiecová, M. Klapetková

2. ročník: A. Kotzianová, V. Vach

3. ročník - A. Hajdová, A. Doleželová

4. ročník - S. Šimůnková, Z. Havlíková

5. ročník - K. Maťaťová, H. Suchá

6. ročník - V. Bolard (zástupce studentů ve stipendijní komisi, zapisovatel), I. Timová - předsedkyně parlamentu

A. Dudková - zástupce studentů ve školské radě


Parlament ze svých řad volí také svého zástupce, jednoho člena do školské rady a jednoho člena do stipendijní komise. 

Přejeme Vám krásné prázdniny

Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Pá 8:00 - 14:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: steuerova@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.