Studentský parlament

 Přímý spojovník mezi studenty a ředitelnou.

Studentský parlament vznikl na Církevní konzervatoři Německého řádu jako iniciativa studentů, která podporuje zodpovědnost studentů za vlastní vzdělávání. Parlament se podílí na konkretizaci práv a povinností studentů, konkretizaci podmínek vzdělávání. Je to prostor pro zapojení studentů do života školy. 

Studentský parlament se schází pravidelně a reaguje na aktuální dění ve škole. Předkládá vedení školy podněty, otázky a návrhy a snaží se společně najít optimální řešení. Parlament je prostředkem pro přenos informací mezi studenty a vedením školy. 

Studentský parlament tvoří 12 studentů, tj. 2 studenti z každého ročníku. Těchto 12 studentů si volí svého zástupce - předsedu studentského parlamentu, který jedná  jménem parlamentu s vedením školy. 

Ve školním roce 2020/2021 pracuje Studentský parlament na Církevní konzervatoři Německého řádu ve složení:

parlament
parlament

Zvolení zástupci ročníků:

1. ročník - K. Jurková, T. Vávrová

2. ročník - K. Hridžak, K. Maťaťová

3. ročník - A. Borusíková, R. Šidlík

4. ročník - K. Foltynová, P. Porubský - předseda parlamentu

5. ročník - J. Pazderová, K. Reháková

6. ročník - K. Postulková, E. Sítková

Parlament ze svých řad volí také svého zástupce, jednoho člena do školské rady a jednoho člena do stipendijní komise.