Studentský parlament

 Přímý spojovník mezi studenty a ředitelnou.

Studentský parlament vznikl na Církevní konzervatoři Německého řádu jako iniciativa studentů, která podporuje zodpovědnost studentů za vlastní vzdělávání. Parlament se podílí na konkretizaci práv a povinností studentů, konkretizaci podmínek vzdělávání. Je to prostor pro zapojení studentů do života školy. 

Studentský parlament se schází pravidelně a reaguje na aktuální dění ve škole. Předkládá vedení školy podněty, otázky a návrhy a snaží se společně najít optimální řešení. Parlament je prostředkem pro přenos informací mezi studenty a vedením školy. 

Studentský parlament tvoří 12 studentů, tj. 2 studenti z každého ročníku. Těchto 12 studentů si volí svého zástupce - předsedu studentského parlamentu, který jedná  jménem parlamentu s vedením školy. 

Ve školním roce 2022/2023 pracuje Studentský parlament na Církevní konzervatoři Německého řádu ve složení:

Zasedání studentského parlamentu v ředitelně
Zasedání studentského parlamentu v ředitelně

Zvolení zástupci ročníků:

1. ročník: A. Kotzianová, V. Vach

2. ročník - A. Hajdová, A. Doleželová

3. ročník - S. Šimůnková, R. Chmelová (zástupce studentů ve stipendijní komisi)

4. ročník - K. K. Hridžak, K. Maťaťová

5. ročník - V. Bolard, I. Timová - předsedkyně parlamentu

6. ročník - K. Foltynová, P. Porubský (zapisovatel, zástupce studentů ve školské radě)


Parlament ze svých řad volí také svého zástupce, jednoho člena do školské rady a jednoho člena do stipendijní komise.