Proč studovat u nás

Studovat u nás má řadu výhod. Které oceňují naši studenti nejvíce? 

Rodinná atmosféra a unikátní nástrojové vybavení

Snažíme se, aby se u nás studenti cítili dobře a nic tak nebránilo jejich uměleckému a vědomostnímu růstu.


Rozsáhlá umělecká a koncertní činnost

Pravidelná umělecká činnost je naší prioritou a nedílnou součástí vzdělávání. Studenti se na naší škole mohou, díky její menší kapacitě, prezentovat při koncertech častěji než na jiných větších konzervatořích.


Škola se zárukou kvalitního hudebního vzdělávání

Naši pedagogové jsou uznávanými odborníky ve svém oboru, sólisté, výkonní umělci.


Studium jedinečných hudebních oborů a zaměření

Jsme jedinou konzervatoří, která poskytuje rozšířené vzdělávání odborných předmětů v oblasti církevní hudby. Jen u nás nabízíme jedinečné studijní zaměření Trojobor církevní hudba, jehož základem je souběžné studium hry na varhany, zpěvu a řízení sboru. Důležitou součástí tohoto studijního zaměření je výuka varhanní improvizace a gregoriánského chorálu, dále také pravidelné nácviky či účinkování při studentských mších svatých. Cílem studia je vychovat hudebníka schopného komplexně zajistit provoz chrámové hudby při katolickém kostele, např. jako církevní varhaník, sbormistr, ředitel kůru.


Škola a domov mládeže pod jednou střechou

Mít ubytování součástí školy, to je výhoda dostupnosti cvičných nástrojů po celý den, ale také možnost strávit volné hodiny odpočinkem ve vlastním zázemí pokoje na DM. Komu by se nelíbilo seběhnout po probuzení jen pár schodů z pokoje "v papučkách" - rovnou do výuky...?


Ubytování "jako doma"

Protože si přejeme, aby se ubytovaní studenti v domově mládeže cítili příjemně, skoro jako doma, zmodernizovali jsme jeho prostory, např. společenskou místnost i obě kuchyňky, a vybavili jednotlivé pokoje novým nábytkem.


Poloha v centru města

Umístění školy v centru historického města Opava přináší studentům výhodu, kterou je optimální dostupnost dopravy, stravování, kulturního i sportovního vyžití, ale také možnost cvičení na varhanách v blízkých chrámech apod.


Jdeme s dobou

Při výuce využíváme nové metody, trendy i moderní technologie. Dbáme na vybavení školy - pravidelně modernizujeme učebny tak, aby byla možná realizace jak prezenční, tak distanční výuky, doplňujeme audiovizuální techniku. V nedávné době jsme inovovali např. učebnu IKT, koncertní aulu a gymnastický sál, který byl vybaven novým moderním ozvučením.


Jsme církevní škola

Jsme jediná katolická konzervatoř v České republice. Jsme škola ekumenicky otevřená, jsme škola přijímající studenty různých konfesí, ale i bez vyznání.  Duchovní  a mravní rozvoj jsou samozřejmou součástí výchovně vzdělávacího procesu v naší škole.


Vzdělání i zábava na jednom místě

Pravidelně doplňujeme knihovnický fond. Hudební i literární knihovna stejně jako školní fonotéka a notový archív slouží zdarma jak pedagogům, tak i studentům. Školní dvůr se zahradou je příjemným místem pro neformální setkávání, relaxaci, sport i zábavu.    


Spolupracujeme se Slezským divadlem v Opavě

Studenti i opavská veřejnost si velmi cení dlouhodobé oboustranné spolupráce se Slezským divadlem v Opavě, jež nabízí studentům neocenitelnou možnost praxe. Mnozí ze sólistů Slezského divadla jsou zároveň pedagogy konzervatoře. Propojení teorie s praxí je tak realizováno ve výuce i v mimoškolní činnosti studentů.


Přejeme si být školou moderní a na vysoké odborné a umělecké úrovni. Je v zájmu nás všech, aby Církevní konzervatoř Německého řádu byla vzdělávací institucí, byla místem, kde „hudba lidi sbližuje, povznáší ducha a uzdravuje“, místem, kde vás naučíme hudbě rozumět.


2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025