Přehlídka mladých varhaníků

Nesoutěžní tvůrčí dílna pro posluchače a pedagogy konzervatoří v České republice

Po několikaletém pořádání výměnných koncertů studentů varhanního oddělení CKNŘ v letech 2004-2010 (s konzervatořemi v Pardubicích, Českých Budějovicích, Topoľčanech/SR a Kroměříži) se varhanní oddělení opavské konzervatoře s podporou vedení školy rozhodlo uspořádat Přehlídku mladých varhaníků konzervatoří ČR mj. i po vzoru slovenské Prehliadky mladých organistov, střídající místo konání každý rok na jiné konzervatoři, s účastí jednoho až dvou studentů a pedagogů ze všech zúčastněných škol.

Cílem první Přehlídky mladých varhaníků, v termínu 22.-23. března 2011 v Opavě, bylo pomoci vytvořit motivující prostředí mezi posluchači varhanní hry na českých konzervatořích, které podpoří růst jejich odborné i lidské kvality. Přehlídka je chápána jako nesoutěžní tvůrčí dílna pro posluchače a pedagogy konzervatoří v České republice.

Kromě profesionálního kontaktu a konfrontace interpretačních resp. improvizačních dovedností, ale též nastínění pedagogických a metodických problémů, může přehlídka nabídnout v neposlední řadě iniciování a rozvíjení osobních kontaktů mezi studenty a pedagogy varhan na českých konzervatořích.

Přehlídka proběhla jako dvoudenní akce s varhanním koncertem v každém ze dvou dnů konání a s tvůrčími dílnami resp. semináři, následujícími po obou koncertech. Po koncertech následovala odborná debata o interpretované hudbě, která nabídla několik vhodných diskusních témat například z historie osudu díla či jeho skladatele, ale též z historie interpretace konkrétního díla.

Máme za to, že podobná forma účasti přinese posluchačům zřetelný pokrok v jejich oboru a prohloubí jejich umělecké i lidské zrání. Věříme, že se z Přehlídky mladých varhaníků i v České republice stane cenná a vítaná tradice jak v odborné obci, tak v kruzích posluchačů krásné hudby.

V dalších letech se Přehlídka konala v Olomouci, Pardubicích, Ostravě, Brně a v Kroměříži.


2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025