Absolventský koncert Moniky Švandové

z varhanní třídy BcA. Lukáše Kubenky

Přijměte srdečné pozvání na absolventský koncert Moniky Švandové.

Koncert se uskuteční ve čtvrtek 16. září 2021 v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Opavě. 

Vstupné dobrovolné.

Absolventský koncert Monika Švandová
Absolventský koncert Monika Švandová
varhany