Budeme vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení

talentová zkouška se uskuteční 12. 6. 2024

Nepřijatí uchazeči, nebo uchazeči, kteří byli přijati na jinou školu a tohoto přijetí se vzdají se mohou hlásit do 2. kola přijímacího řízení, které  proběhne formou talentové zkoušky dne 12. 6. 2024 v Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě. 

Veškeré informace o 2. kole přijímacího řízení budou vyhlášeny 20. 5. 2024.

Zájemci o účast ve 2. kole přijímacího řízení, kontaktujte, prosím, sekretariát školy nebo zástupkyni ředitelky školy.

Eva  Steuerová
Eva Steuerová
sekretariát
Mgr. Zdeňka Myšková
Mgr. Zdeňka Myšková
zástupkyně ředitelky školy pro všeobecně vzdělávací předměty, pedagog, vedoucí oddělení odborných teoretických předmětů, koordinátor ŠVP


 

2. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025