I. Abonentní koncert

koncert pedagogů konzervatoře

Cyklus abonentních koncertů v sezóně 2022/2023 zahájí již tradičně koncert pedagogů konzervatoře.

I. Abonentní koncert pedagogů konzervatoře
I. Abonentní koncert pedagogů konzervatoře


Prodej abonentek zahajujeme dne 12. 9. 2022 na sekretariátě konzervatoře. 

Cyklus zahrnuje 7 abonentních koncertů. Plná cena 500,- Kč; senioři a děti 300,- Kč.

Eva  Steuerová
Eva Steuerová
sekretariát