Klavírní recitál - ZMĚNA TERMÍNU!

Matyáše Nováka

ZMĚNA TERMÍNU KONCERTU
Koncert se uskuteční v pondělí 22. 11. 2021 v 18:00 hodin

PODMÍNKY PRO VSTUP NA KONCERT - čtěte níže...

Srdečně Vás zveme na Klavírní recitál Matyáše Nováka, který se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2021 od 18:00 hodin v aule konzervatoře.

plakát recitál
plakát recitál

Pro zajímavost přikládáme profesní životopis umělce.


Dle aktuálních vládních protiepidemických opatření 

Příloha usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2021 č. 1037 - Mimořádná opatření

je vstup na koncert možný za těchto podmínek:

Vstup pouze s respirátorem +

divák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a vědomě nebyl v kontaktu s pozitivní osobou

a zároveň se prokáže

  • platným certifikátem MZČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19

nebo

  • dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19, přičemž uplynula doba izolace dle opatření MZ a od 1. pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dní

Případně se může účastnit i osoba, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

(toto platí pouze u osob mladších 18 let, u osob jejichž očkovací certifikát ještě nenabyl platnosti, a také u osob u nichž očkování není možné pro kontraindikaci)

LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR

Příměstský tábor pro děti od 8 let. Zábava i poučení...