Oslava Dne církevních škol

čtvrtek 16. 9. 2021 - svátek sv. Ludmily

sv. Ludmila
sv. Ludmila

Ve čtvrtek 16. září se v prostorách školy a kostela Povýšení sv. Kříže uskutečnila oslava Dne církevních škol, tentokrát věnovaná hlavně sv. Ludmile -patronce církevních škol, všech učitelů a vychovatelů. 

Po slavnostní mši svaté za přítomnosti vzácných hostů primátora města Opavy pana Ing. T. Navrátila a opavského děkana P. Mgr. Václava Koloničného se všichni zúčastnění přesunuli do auly konzervatoře, kde probíhal další výchovně-vzdělávací program: poslech částí oratoria Sv. Ludmila od A. Dvořáka s výkladem, zhlédnutí dokumentárních filmů o sv. Ludmile a komentovaná prohlídka výstavy od historii Řádu Německých rytířů. 

Nechybělo ani občerstvení a hudební doprovod, o který se postarali sami studenti. Krásný den to byl, i když nám trochu sprchlo, a my děkujeme všem, kteří se na jeho příjemné atmosféře podíleli.
LETNÍ HUDEBNÍ TÁBOR

Příměstský tábor pro děti od 8 let. Zábava i poučení...