POPULÁRNÍ ZPĚV

otevíráme nové zaměření oboru ZPĚV

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

27. 3. - 28. 3. 2023

Přihlášky přijímáme do 15. 3. 2023 

Více o 2. kole přijímacího řízení s talentovou zkouškou


požadavky PRAKTICKÉ talentové zkoušky pro obor zpěv 

ZAMĚŘENÍ "SÓLOVÝ ZPĚV-POPULÁRNÍ"                        (...rozbalte +)

Zkouška pěveckých a rétorických dispozic:

  • 1 lidová píseň v českém jazyce (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem);
  • 1 populární píseň v českém jazyce (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem nebo s hudebním podkladem na mikrofon)
  • 1 muzikálová píseň – dle vlastního výběru (s klavírním doprovodem s fixovaným notovým zápisem nebo s hudebním podkladem na mikrofon)
  • 1 krátká báseň nebo krátký úryvek prózy

Podmínkou je zpěv i mluvené slovo zpaměti. Nedílnou součástí zkoušky je motivační pohovor.

Uchazeči předloží u zkoušky doklad o výsledku odborného foniatrického vyšetření ne starší než 1 měsíc.

Zkouška z pohybových předpokladů prověřuje:

  • pohybové dovednosti v kontextu zadaného hudebního motivu;
  • schopnost reagovat na partnera v prostoru;
  • improvizace a představivost vyjádřenou pohybem v zadaných situacích i v práci s rekvizitou.

Pro tuto zkoušku je nutný cvičební úbor včetně obuvi.


Další části talentové zkoušky 

ZKOUŠKA CELKOVÉ HUDEBNOSTI A KREATIVITY (intonace, rytmu, sluchové analýzy, zpěvu jednoduché lidové písně)

TEST ZE ZÁKLADŮ TEORIE A DĚJIN HUDBY

Uchazečům, kteří odevzdají přihlášku ke studiu nabízíme zdarma možnost konzultací s pedagogem hlavního oboru. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

MgA. Zdeněk Kapl
MgA. Zdeněk Kapl
zástupce ředitele školy pro uměleckou činnost a odborné předměty, pedagog, vedoucí pěveckého oddělení
2. kolo TZ
2. kolo TZ

POPULÁRNÍ ZPĚV

otevíráme nové zaměření oboru ZPĚV