ŘÁDOVÝ DEN

Německého řádu
17. listopadu 2022 v Opavě

Řádový den
Řádový den


ADVENTNÍ KONCERTY 2022

Přijměte srdečné pozvání na tradiční adventní koncerty. Studenti a pedagogové konzervatoře se představí ve Velké Polomi, Olomouci a Opavě.