Rozhodnutí o výsledku 2. kola přijímacího řízení

do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro studium v 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

NÁHRADNÍ TERMÍN konaný dne 3. 4. 2023