Rozhodnutí o výsledku 2. kola přijímacího řízení - náhradní termín

do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2022/2023

PŘIJETÍ x NEPŘIJETÍ

Zveřejňujeme rozhodnutí o výsledku 2. kola přijímacího řízení - náhradní termín talentové zkoušky 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči odevzdají Zápisový lístek - viz informace na stránce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ