Rozhodnutí o výsledku 3. kola přijímacího řízení

do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2022/2023

Zveřejňujeme rozhodnutí o výsledku 3. kola přijímacího řízení


Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči odevzdají Zápisový lístek - viz informace na stránce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o výsledku 4. kola přijímacího řízení