Rozhodnutí o výsledku 3. kola přijímacího řízení

do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2022/2023

Zveřejňujeme rozhodnutí o výsledku 3. kola přijímacího řízení


Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí. Přijatí uchazeči odevzdají Zápisový lístek - viz informace na stránce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

ADVENTNÍ KONCERTY 2022

Přijměte srdečné pozvání na tradiční adventní koncerty. Studenti a pedagogové konzervatoře se představí ve Velké Polomi, Olomouci a Opavě.