Úspěch studentky v soutěži Pro Bohemia

Gratulujeme studentce Johaně Pazderové k úspěchu v Mezinárodní interpretační soutěži 

Čestné uznání z 20. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2022 sklidila za svůj pěvecký výkon ve 4. kategorii - Johana Pazderová, studentka 6. ročníku konzervatoře.

čestné uznání Pazderová
čestné uznání Pazderová


Ocenění a poděkování patří také pedagožce hlavního oboru zpěv Mgr. Barboře Baranové, která ji na soutěž připravila a Mgr. Kamile Chmelové za klavírní spolupráci. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme!