Úspěch studentky v soutěži Pro Bohemia

Gratulujeme studentce Johaně Pazderové k úspěchu v Mezinárodní interpretační soutěži 

Čestné uznání z 20. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA Ostrava 2022 sklidila za svůj pěvecký výkon ve 4. kategorii - Johana Pazderová, studentka 6. ročníku konzervatoře.

čestné uznání Pazderová
čestné uznání Pazderová


Ocenění a poděkování patří také pedagožce hlavního oboru zpěv Mgr. Barboře Baranové, která ji na soutěž připravila a Mgr. Kamile Chmelové za klavírní spolupráci. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme!


PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám pro zájemce o studium, kteří již odevzdali Přihlášku. TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ: pátek 1. 12. 2023, pátek 8. 12. 2023, pátek 15. 12. 2023 a pátek 5. 1. 2024 Svou přihlášku do přípravných kurzů zašlete spolu s přihláškou ke studiu nebo pište e-mailem na steuerova@konzervator.cz