V. Abonentní koncert

koncert pedagogů konzervatoře

Srdečně Vás zveme na pátý z řady abonentních koncertů

V. Abonentní koncert pedagogů
V. Abonentní koncert pedagogů

Představí se pedagogové pěveckého, varhanního, dechového, kytarového, klavírního a smyčcového oddělení.