V. Abonentní koncert

pedagogů konzervatoře

Ve čtvrtek 27. dubna 2023 v 18 hodin Vás zveme na pátý z řady abonentních koncertů Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě sezóny 2022/2023. 

Koncert se uskuteční v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

V pestrém programu se představí pedagogové pěveckého, dechového, klavírního i varhanního oddělení.

Prodej vstupenek na místě před koncertem.

Těšíme se na Vás.

V. Abonentní koncert pedagogů
V. Abonentní koncert pedagogů