V. Abonentní koncert

recitál Richarda Švédy - klarinet

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 v 18 hodin Vás zveme na pátý koncert z cyklu abonentních koncertů

Švéda
Švéda


KLARINETOVÝ RECITÁL RICHARDA ŠVÉDY

ze třídy Mgr. Pavlina Panayotova

za klavírní spolupráce Mgr. Kamily Chmelové

Koncert se uskuteční v aule konzervatoře.

Richard Švéda je držitelem mnoha ocenění z tuzemských i zahraničních soutěží.

V. Abonentní koncert
V. Abonentní koncert