Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

do 1. ročníku oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2023/2024

VYPISUJEME TAKÉ PRO NOVÉ ZAMĚŘENÍ !!!
Sólový zpěv - POPULÁRNÍ

Talentová zkouška 27. 3. -28. 3. 2023
Příjem přihlášek do 15. 3. 2023

VYHLÁŠENÍ 2. kolo
VYHLÁŠENÍ 2. kolo

Přijímací řízení ve středních školách se řídí č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám pro zájemce o studium, kteří již odevzdali Přihlášku. TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ: pátek 1. 12. 2023, pátek 8. 12. 2023, pátek 15. 12. 2023 a pátek 5. 1. 2024 Svou přihlášku do přípravných kurzů zašlete spolu s přihláškou ke studiu nebo pište e-mailem na steuerova@konzervator.cz