Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

do 1. ročníku oborů vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2023/2024

VYPISUJEME TAKÉ PRO NOVÉ ZAMĚŘENÍ !!!
Sólový zpěv - POPULÁRNÍ

Talentová zkouška 27. 3. -28. 3. 2023
Příjem přihlášek do 15. 3. 2023

VYHLÁŠENÍ 2. kolo
VYHLÁŠENÍ 2. kolo

Přijímací řízení ve středních školách se řídí č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

POPULÁRNÍ ZPĚV

otevíráme nové zaměření oboru ZPĚV