Výsledek 1. kola talentové zkoušky

v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V příloze výsledek talentové zkoušky konané ve dnech 16. - 17. 1. 2024  (náhradní termín 24. 1. 2024)
SPLNIL x NESPLNIL