Výsledek Talentové zkoušky 2. kola přijímacího řízení

konané ve dnech 27. - 28. 3. 2023
pro studium v 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

V příloze - výsledek talentové zkoušky
SPLNIL/A x NESPLNIL/A