Výsledek Talentové zkoušky 2. kola přijímacího řízení

NÁHRADNÍ TERMÍN konaný dne 3. 4. 2023
pro studium v 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

V příloze - výsledek talentové zkoušky

SPLNIL/A x NESPLNIL/APŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÉ ZKOUŠCE

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám pro zájemce o studium, kteří již odevzdali Přihlášku. TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ: pátek 1. 12. 2023, pátek 8. 12. 2023, pátek 15. 12. 2023 a pátek 5. 1. 2024 Svou přihlášku do přípravných kurzů zašlete spolu s přihláškou ke studiu nebo pište e-mailem na steuerova@konzervator.cz