Výsledek Talentové zkoušky 2. kola přijímacího řízení

NÁHRADNÍ TERMÍN konaný dne 3. 4. 2023
pro studium v 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

V příloze - výsledek talentové zkoušky

SPLNIL/A x NESPLNIL/A