Výsledek Talentové zkoušky a Rozdílové zkoušky v rámci 3. kola přijímacího řízení

konané dne 1. června 2023 pro studium v 1. ročníku ve školním roce 2023/2024
a pro studium ve vyšších ročnících

Výsledek Talentové zkoušky a Rozdílové zkoušky v rámci 3. kola přijímacího řízení

administrativní chyba - oprava 6. 6. 2023