Vzpomínáme...

navždy nás opustil PhDr. Artur Sommer

S lítostí v srdci vzpomínáme na PhDr. Artura Sommera, který nás tento týden navždy opustil. 

Pan Sommer byl dlouholetým pedagogem naší konzervatoře, působil jako pedagog latinského jazyka, velké zásluhy měl při přípravě výročních publikací školy, jako řečník a tlumočník pomáhal při slavnostních bohoslužbách a zahraničních návštěvách, byl milým kolegou a studnicí vědomostí. Čest jeho památce.

Upřímnou soustrast celé jeho rodině.

smuteční oznámení p. Sommer
smuteční oznámení p. Sommer


Milá byla návštěva PhDr. Sommera při oslavách 25. výročí konzervatoře ještě před pár týdny, v rámci setkání bývalých pedagogů a studentů školy, které se uskutečnilo 24. listopadu 2023 v aule konzervatoře.