Zahájení školního roku 2022/2023

program 1. školního dne

Vážení rodiče, milí studenti!

Nový školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 v 9.00 h. v kostele Povýšení sv. Kříže slavnostní mší svatou. Studenti nastupující do 1. ročníku se sejdou s ročníkovou učitelkou Mgr. M. Vašíčkovou na dvoře školy již v 8.45 h.

Po skončení mše budou od 10.00 h. následovat třídnické hodiny s ročníkovými učiteli v kmenových třídách, od 11.00 h. domluva rozvrhu s vyučujícími individuální výuky.

Studenti ubytovaní v Domově mládeže při CKNŘ se mohou ubytovat již ve středu 31. 8. 2022 od 17.00 do 21.00 h.